Patronat POLIN
18.10.2021

Gala VIII i inauguracja IX edycji Warszawskiej Nagrody Wychowawczej im. Janusza Korczaka

Warszawska Nagroda Wychowawcza im. Janusza Korczaka - IX edycja, 2021/2022 - grafika przedstawia okrągłe okulary, które nosił Janusz Korczak
fot. m.st. Warszawa

Zapraszamy dyrektorów, nauczycieli i wychowawców do udziału w Gali VIII edycji oraz inauguracji nowej IX edycji Warszawskiej Nagrody Wychowawczej imienia Janusza Korczaka organizowanych przez m.st. Warszawa. Wydarzenie będzie przeprowadzone w reżimie sanitarnym.

Podczas uroczystości poznamy tegorocznych Laureatów i zaprezentujemy nową formułę Warszawskiej Nagrody Wychowawczej imienia Janusza Korczaka. Priorytet wychowawczy – temat przewodni IX edycji 2021/2022 "Popandemiczne emocje dzieci i młodzieży – co poradziłby nam Korczak?"

Partnerzy, m.in. Muzeum Warszawy, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz WCIES, przedstawią różnorodne formy wsparcia/doskonalenia w obszarach związanych z tematyką Nagrody. 

Po uroczystości wszyscy uczestnicy otrzymają bezpłatne wejściówki na wystawy w Muzeum POLIN.

Janusz Korczak autorytet pedagogiczny, jest jednym z przewodników dla warszawskiego samorządu w dziedzinie wychowania a jego dziedzictwo stanowi punkt odniesienia i źródło inspiracji dla formułowania celów stawianych przed oświatą.

Warszawska Nagroda Wychowawcza imienia Janusza Korczaka została ustanowiona w uznaniu zasług tego wybitnego obywatela Warszawy. Konkurs promuje ideę placówki otwartej, mądrej, przyjaznej i twórczej – miejsca, w którym dostrzega się potrzeby wychowanków, uczniów oraz ich rodziców. Placówki, w których podstawowe prawa dziecka do miłości, bycia szanowanym, posiadania własnych tajemnic, samostanowienia o sobie, własności, rozwoju, zabawy, pracy i sprawiedliwości są na co dzień respektowane.

 

Organizator i fundator: m.st. Warszawa.

Nagrodę przyznaje: Prezydent m.st. Warszawy.

Partnerzy: Muzeum Warszawy, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka.