Wnętrze Muzeum POLIN
Fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Rada muzeum

Rada Muzeum jest ciałem kolektywnym, łączącym i skupiającym różne strony i środowiska zaangażowane w działalność muzeum. Zadaniem Rady, w której skład obok praktyków z różnych dziedzin wchodzi wielu wybitnych naukowców i znawców historii Żydów oraz historii ogólnej, jest ocena dotychczasowych osiągnięć Muzeum i pomoc w określeniu kierunków jego dalszego rozwoju. Decyzją założycieli muzeum, to właśnie Rada akceptuje ostateczny kształt wystawy głównej.

W dniu 23.02.2018 zostało opublikowane Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN na kadencję 2018-2022 (Dz. U. MKiDN z 23.02.2018, poz. 15). Z dniem podpisania zarządzenia, w skład Rady Muzeum wchodzą:

 1. Marian Turski - przewodniczący Rady
 2. Artur Hofman
 3. Ewa Malinowska-Grupińska
 4. dr Aleksandra Katarzyna Namysło
 5. Małgorzata Niezabitowska
 6. prof. dr hab. Andrzej Paczkowski
 7. Shana Penn
 8. Zygmunt Rolat
 9. prof. dr hab. Adam Daniel Rotfeld
 10. Ryszard Schnepf
 11. Jarosław Sellin
 12. Albert Stankowski
 13. dr Mateusz Szpytma
 14. Piotr Wiślicki
 15. Ronald Lauder
  (do 2020 r. Renata Wiśniewska).

​Pełna treść zarządzenia TUTAJ >>


24 marca 2009 r. założyciele muzeum – Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski oraz Zarząd Stowarzyszenia ŻIH w osobie jego przewodniczącego Mariana Turskiego powołali Radę Muzeum Historii Żydów Polskich.

Skład Rady Muzeum w okresie lipiec 2013 - luty 2018 (zgodnie z uchwałą Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r.):

 • prof. Władysław Bartoszewski (zm. 24 kwietnia 2015 r.),
 • Waldemar Dąbrowski,
 • Corinne Evens,
 • Rafał Grupiński,
 • Wiktor Markowicz,
 • Małgorzata Niezabitowska,
 • prof. Andrzej Paczkowski,
 • Shana Penn,
 • Zygmunt Rolat,
 • prof. Adam Rotfeld,
 • prof. Henryk Samsonowicz,
 • prof. Bożena Szaynok,
 • prof. Janusz Tazbir (zm. 3 maja 2016 r.),
 • Marian Turski,
 • Piotr Wiślicki,
 • Renata Wiśniewska.