Wnętrze Muzeum POLIN
Fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Rada muzeum

Rada Muzeum jest ciałem kolektywnym, łączącym i skupiającym różne strony i środowiska zaangażowane w działalność muzeum. Zadaniem Rady, w której skład obok praktyków z różnych dziedzin wchodzi wielu wybitnych naukowców i znawców historii Żydów oraz historii ogólnej, jest ocena dotychczasowych osiągnięć Muzeum i pomoc w określeniu kierunków jego dalszego rozwoju. Decyzją założycieli muzeum, to właśnie Rada akceptuje ostateczny kształt wystawy stałej.

W dniu 21.07.2022 zostało opublikowane Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN na kadencję 2022-2026 (Dz. U. MKiDN z 21.07.2022, poz. 78). Z dniem podpisania zarządzenia, w skład Rady Muzeum wchodzą:

 1. Marian Turski - przewodniczący
 2. Artur Hofman
 3. Ronald S. Lauder
 4. Aldona Machnowska-Góra
 5. Ewa Malinowska-Grupińska
 6. Prof. dr hab. Andrzej Paczkowski
 7. Shana Penn
 8. Zygmunt Rolat
 9. Prof. dr hab. Adam Daniel Rotfeld
 10. Ryszard Schnepf
 11. Dr Jarosław Sellin
 12. Albert Stankowski
 13. Dr Mateusz Szpytma
 14. Bronisław Wildstein
 15. Piotr Wiślicki