Edukacja
Zgłoszenia do 25.01.2022

Premiera filmu "Dowód tożsamości" dla szkół ponadpodstawowych

Chana Topińska, dziewczynka, bohaterka "Dowodu tożsamości".
Chana Topińska, jedna z bohaterek filmu "Dowód tożsamości". Fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Zorganizuj w klasie specjalny pokaz filmu "Dowód tożsamości" w reżyserii Mikołaja Grynberga i przeprowadź lekcję z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych towarzyszących produkcji opracowanych przez Dział Edukacji Muzeum POLIN. 

"Dowód tożsamości" to debiut reżyserski wybitnego pisarza, reportera i fotografa Mikołaja Grynberga (finalisty Nagrody Literackiej "Nike", laureata Warszawskiej Premiery Literackiej). Film jest próbą pokazania specyfiki bycia polskim Żydem. Może on stanowić punkt wyjścia do rozmowy z uczniami i uczennicami o tożsamości, antysemityzmie lub skomplikowanych relacjach pomiędzy większością a mniejszością. Tym zagadnieniom poświęcone są materiały edukacyjne – publikacja towarzysząca filmowi opracowana przez Dział Edukacji Muzeum POLIN.

Zapraszamy nauczycielki i nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych do przeprowadzanie lekcji (wychowawczych i nie tylko) z wykorzystaniem filmu i opracowanych scenariuszy zajęć. 

W dniach 3-10 marca wszystkie zgłoszone szkoły otrzymają bezpłatny dostęp do filmu "Dowód tożsamości". Film trwa 41 minut, a proponowane przez Muzeum scenariusze zostały stworzone z myślą o jednej godzinie lekcyjnej.

W ramach przygotowania do pokazów zapraszamy nauczycieli i nauczycielki do szkoleń, w których zaprezentujemy fragmenty filmu oraz materiały edukacyjne. Szkolenia odbędą się online w dniach 10 i 19 lutego (termin do wyboru w formularzu zgłoszeniowym). Udział w szkoleniu jest warunkiem otrzymania dostępu do filmu oraz certyfikatu uczestnictwa szkoły w projekcie. 

Więcej o filmie "Dowód tożsamości" >>

W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres: [email protected]

Logo projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe - od prawej logotypy Iceland Lichtenstein Norway Grants, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Muzeum POLIN. Pod spodem napis Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl