POLIN Meeting Point 2018
fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

POLIN Meeting Point 2018

Rusza rekrutacja do IV edycji POLIN Meeting Point szkoły letniej dla studentów z Polski, Izraela, Niemiec i Ukrainy.


Tegoroczna edycja szkoły odbędzie się w terminie 20 sierpnia – 2 września w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Będzie dotyczyła tematyki roku 1968, który zapisał się w historii jako rok buntu oraz początku rewolucji kulturalnej i obyczajowej. 50 lat po tych wydarzeniach zapraszamy uczestników i uczestniczki szkoły letniej do dyskusji nad jego znaczeniem dla państw europejskich (po obu stronach żelaznej kurtyny) i Izraela. Zgłoszenia przyjmujemy do 16 maja 2018 roku.

Uczestnicy

Do udziału w szkole letniej zapraszamy studentów i studentki oraz absolwentów i absolwentki (którzy uzyskali dyplom lub absolutorium w ciągu ostatnich 3 lat ) szkół wyższych z Polski, Niemiec, Izraela i Ukrainy, którzy chcieliby spotkać się w międzynarodowej grupie młodych ludzi i porozmawiać o wspólnej historii państw europejskich oraz Izraela i jej współczesnym znaczeniu, podczas ciekawych wykładów i warsztatów prowadzonych przez ekspertów i ekspertki a także poszukać inspiracji do własnych badań naukowych.

Informacje organizacyjne i formularz zgłoszeniowy dostępne są TUTAJ >>


Program

W 1968 wielu krajach młodzież protestowała w obronie wolności, choć po różnych stronach żelaznej kurtyny wolność definiowana była inaczej. Na Zachodzie krytykowano zastany porządek społeczny, konsumpcjonizm i imperializm. W krajach Bloku Wschodniego protestujący domagali się demokratyzacji i przestrzegania praw człowieka. W Polsce w marcu 1968 r. odpowiedzią na protesty studentów przeciwko polityce władz komunistycznych były brutalne represje i wzmożenie antysemickiej kampania propagandowej, połączone z czystką w aparacie władzy. Wskutek Marca ’68 dotkliwie ucierpiało życie intelektualne, naukowe. Ponad 13 tysięcy polskich Żydów zostało zmuszonych do zrzeczenia się obywatelstwa i emigracji.

Podczas 2-tygodniowego programu zajmiemy się:

 • politycznymi i społecznymi uwarunkowaniami omawianych wydarzeń,
 • mechanizmami działania propagandy,
 • kobiecą perspektywą,
 • zmianami społecznymi i w obszarze kultury.

Będziemy m.in. rozmawiać o stereotypie żydokomuny, przyczynach i konsekwencjach kampanii antysemickiej w Polsce 1967-1968, protestach studenckich i ich pacyfikacja przez władze, sytuacji w Izraelu, w Niemczech, na Ukrainie.

Szczegółowy program dostępny wkrótce.

Cele POLIN Meeting Point

Uczestnicy i uczestniczki będą mogli:

 • rozwinąć umiejętności interpersonalne i międzykulturowe,
 • skonfrontować swoje poglądy z perspektywą osób z innych krajów w bezpiecznej, otwartej atmosferze,
 • ugruntować i poszerzyć wiedzę nt. historii Europy Środkowo-Wschodniej w okresie powojennym,
 • zwiększyć umiejętność krytycznej analizy źródeł (w tym umiejętności pracy ze źródłami historii mówionej),
 • poznać Muzeum POLIN i Warszawę oczyma swoich rówieśników.

Charakter zajęć

POLIN Meeting Point to dwa tygodnie intensywnej pracy podczas  warsztatów, wykładów, dyskusji oraz zajęć integracyjnych, prowadzonych w Muzeum POLIN.

Część zajęć prowadzona będzie na wystawie czasowej poświęconej wydarzeniom Marca 1968 roku "Obcy w domu. Wokół Marca ‘68".

Więcej informacji o wystawie >>

Program szkoły przygotowywany jest pod opieką Rady Programowej w składzie:

 • dr Yael Granot-Bein (Uniwersytet w Hajfie);
 • prof. Bianka Pietrow-Ennker (Uniwersytet w Konstancji);
 • dr hab. Jolanta Żyndul (Muzeum POLIN).

 

Realizacja programu możliwa jest dzięki wsparciu Fundacji Rodziny Nissenbaumów i Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

 

Partnerzy