Grafika ilustracyjna.
Fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Partnerstwo publiczno-prywatne

Muzeum Historii Żydów Polskich jest pierwszą w Polsce instytucją publiczno-prywatną stworzoną wspólnie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasto stołeczne Warszawę oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Na mocy aktu założycielskiego strona publiczna za kwotę 180 mln złotych sfinansowała budowę budynku muzeum oraz pokrywa większość bieżącego budżetu. Stowarzyszenie zainicjowało projekt, odpowiadało za sfinansowanie oraz organizację procesu tworzenia wystawy stałej.

Dzięki wsparciu donatorów z całego świata, w latach 1993-2014 Stowarzyszenie zebrało na ten cel 145 mln złotych. Wspierało także działalność edukacyjną i publiczną muzeum – w latach 2005-2014 przekazało na ten cel 20 mln złotych.

Po przekazaniu wystawy stałej Muzeum i jej otwarciu w październiku 2014 roku, Stowarzyszenie kontynuuje pozyskiwanie funduszy na realizację różnorodnych projektów edukacyjnych, kulturalnych, wystawienniczych i naukowych.