Ogłoszenie
18.06.2024

Oferta pracy: Specjalista/ka ds. zamówień publicznych

Fasada budynku od strony skwery Willy'ego Brandta - ściana z ogromnym oknem, którego kształt naśladuje zarys drzewa.
fot. W. Kryński / Muzeum Historii Żydów Polskich

Do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko:

Specjalistka / Specjalista ds. zamówień publicznych

Miejsce pracy: Warszawa

Nr referencyjny: DPZ/DSZP

Opis stanowiska Specjalistka / Specjalista ds. zamówień publicznych

Podstawowe obowiązki:

Nadzór nad zamówieniami i wydatkami poniżej i powyżej progu przetargowego, w tym:

 • samodzielne prowadzenie postępowań na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych w pełnym zakresie m.in. tworzenie specyfikacji warunków zamówienia, ogłaszanie postępowań, korespondencja z wykonawcami, prowadzenie obsługi sekretariackiej prac komisji, ocena formalna ofert, tworzenie wezwań do uzupełnień, wyjaśnień, wykluczeń, ogłaszanie wyników, przygotowywanie wszelkich dokumentów; wymaganych przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi;
 • tworzenie rocznego planu zamówień publicznych dot. wydatków powyżej i poniżej progu zamówień publicznych oraz bieżąca jego korekta;
 • weryfikacja trybu postępowania wraz z opiniowaniem wyboru trybu;
 • weryfikacja opisu przedmiotu zamówienia pod kątem zgodności z PZP;
 • weryfikacja sposobu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • udzielanie wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących zamówień publicznych;
 • udział w komisjach przetargowych w roli sekretarza lub członka komisji;
 • weryfikacja projektów umów pod względem ich zgodności z przepisami dot. zamówień publicznych (PZP);
 • przygotowywanie odpowiedzi na odwołania oraz innych dokumentów związanych z wniesionymi środkami ochrony prawnej;
 • tworzenie sprawozdań z zamówień publicznych na potrzeby Muzeum oraz Urzędu Zamówień Publicznych, z uwzględnieniem wytycznych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, opracowywanie, wdrażanie i nadzorowanie przestrzegania regulacji wewnętrznych dot. zamówień publicznych, oraz regulacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydenta m.st. Warszawy w tym zakresie;
 • przygotowywanie dokumentacji oraz udzielanie odpowiedzi na potrzeby kontroli;
 • współpraca z Głównym Księgowym, Radcą Prawnym oraz pracownikami merytorycznymi w zakresie zamówień publicznych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • udokumentowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, w tym min. 3 letnie doświadczenie w obsłudze zamówień publicznych zgodnych z ustawą z 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych, w tym przygotowywanie dokumentacji związanej z procesem przetargowym;
 • doświadczenie w monitorowaniu realizacji procesu zamówień oraz koordynacji procesu ofertowania poniżej progu.
 • biegła znajomość obowiązujących przepisów prawa z zakresu zamówień publicznych i umiejętność ich praktycznego zastosowania;
 • biegła znajomość języka polskiego - poziom minimum C1;
 • umiejętność samodzielnego planowania i organizowania pracy;
 • umiejętność współpracy z innymi;
 • umiejętności negocjacyjne;
 • dobra znajomość pakietu Ms Office.

Mile widziane:

 • wykształcenie prawnicze lub ukończone studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych;
 • doświadczenie w tworzeniu rocznego planu zamówień publicznych; 
 • znajomość platformy eZamawiający Marketplanet;
 • doświadczenie w prowadzeniu postępowań infrastrukturalnych – roboty budowlane; 
 • doświadczenie w pracy w instytucji kultury;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu;
 • pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • po okresie próbnym możliwość pracy zdalnej przez minimum 1 dzień w tygodniu.

CV prosimy przesyłać na adres: [email protected] do 20.07.2024 r. W tytule wiadomości proszę podać nr referencyjny: DPZ/DSZP.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi na podstawie przesłanych aplikacji kandydatkami/kandydatami.

Prosimy o umieszczenie w zgłoszeniach klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO".