Edukacja

Spotkania ze świadkami historii

Ideą programu jest poznawanie historii poprzez rozmowę. Młodzież regularnie spotyka się ze świadkami historii w Muzeum POLIN. To niepowtarzalna szansa, by uczniowie zetknęli się z tematami, które znają z podręczników i lekcji historii. Dla wielu z nich takie spotkanie jest bardzo ważnym, poruszającym doświadczeniem, które pomaga w zrozumieniu historii Żydów polskich.

Termin: poniedziałki raz w miesiącu (14 października; 18 listopada; 9 grudnia; 13 stycznia; 3 lutego; 9 marca; 13 kwietnia; 18 maja)

Czas trwania: 2 godziny

Miejsce warsztatu: Muzeum POLIN, sala konferencyjna A na 1. piętrze

Miejsce zbiórki grupy: hol główny Muzeum POLIN (grupa oczekuje na edukatora)

Maksymalna liczba uczestników warsztatu: 80 do 100 osób

Cena biletów: wydarzenie bezpłatne

Rezerwacja: prosimy o kontakt na adres: [email protected]

 

Spotkania z członkami Stowarzyszenia "Dzieci Holocaustu" w Polsce

Stowarzyszenie "Dzieci Holocaustu" skupia osoby ocalałe z Zagłady, które ze względu na żydowskie pochodzenie były skazane przez nazistów na eksterminację i z tego powodu przebywały w gettach, obozach koncentracyjnych, obozach zagłady lub zmuszone były do ukrywania swojej tożsamości, przy czym w dniu rozpoczęcia II wojny światowej miały nie więcej niż 13 lat lub urodziły się w czasie wojny.

Spotkania z członkami Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata

Towarzystwo skupia osoby uhonorowane tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata oraz ich potomków. Tytuł ten przyznawany jest przez państwo Izrael osobom pochodzenia nieżydowskiego, które w czasie II wojny światowej bezinteresownie i z narażeniem życia ratowały Żydów od Zagłady. Celem działalności Polskiego Towarzystwo Sprawiedliwych wśród Narodów Świata jest szerzenie wiedzy o okupacji, Zagładzie i Sprawiedliwych, a także walka z antysemityzmem i ksenofobią.