Muzeum

Nominowani do Nagrody POLIN 2023: Małgorzata K. Frąckiewicz, Łomża

Małgorzata Frąckiewicz wśród macew na cmentarzu żydowskim.
Małgorzata Frąckiewicz. fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Doktor nauk humanistycznych, językoznawczyni, badaczka nazwisk i popularyzatorka tożsamości kulturowej mieszkańców historycznej ziemi łomżyńskiej; wiceprezes Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów i prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Łomży. Autorka słowników i katalogów nazwisk mieszkańców ziemi łomżyńskiej: m.in. Łomży, Jedwabnego, Grabowa, Ostrowi Mazowieckiej, Rutek-Kossaków, Wysokiego Mazowieckiego i pogranicza mazowiecko-podlaskiego.

Przeprowadziła 7 autorskich projektów badawczych i popularyzatorskich, których efektem jest opracowanie materiałów źródłowych i ich edycja oraz publikacje ukazujące potencjał dziedzictwa kulturowego i tożsamość historycznej ziemi łomżyńskiej i jej mieszkańców na przestrzeni wieków.

Małgorzata Frąckiewicz jest autorką monografii "Antroponimia Żydów łomżyńskich w kontekście językowo-kulturowym", prezentującej tysiące nazwisk Żydów łomżyńskich, dokumentującej i poświadczającej kiedyś żywą, dynamiczną i twórczą obecność Żydów na ziemi łomżyńskiej. Zainicjowała, koordynowała działania zespołu i doprowadziła do wydania kolejnych pinkasów łomżyńskich: Białegostoku, Ciechanowca, Jedwabnego, Łomży, Stawisk, Wysokiego Mazowieckiego, Zambrowa. Do druku przygotowano pod jej redakcją księgi Ostrowi Mazowieckiej, Siedlec i Szczuczyna, a tłumaczone są obecnie pinkasy Tykocina, Sokół, Czyżewa i Kolna.

Do jej osiągnięć należy popularna autorska strona internetowa www.name.lomza.pl, na której wraz z kierowanym przez siebie zespołem zamieszcza różnorodne materiały i opracowania oraz biografie i źródła, dotyczące także Żydów łomżyńskich.

Małgorzata Frąckiewicz odpowiadała również za redakcję naukową "Katalogu nazwisk mieszkańców parafii Ostrów Mazowiecka z XIX i pocz. XX wieku", który uwzględnia społeczność żydowską i częściowo ewangelicką. Prowadzi konsultacje genealogiczno-onomastyczne dla potomków Żydów łomżyńskich z USA, Izraela, Kanady, Kuby, Urugwaju. Była inicjatorką i kuratorką wystawy zatytułowanej "Ogrody pamięci", prezentującej fotografie i opisy z łomżyńskich ksiąg pamięci, które służą upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego i tożsamości regionu łomżyńskiego współtworzonego na przestrzeni wieków przez społeczność Żydów polskich, licznych i bardzo aktywnych m.in. gospodarczo, mieszkańców miast i miasteczek tej historycznej ziemi.