Muzeum

Nominowani do Nagrody POLIN 2023: Ewa Paul, Bełchatów i Sulmierzyce

Współorganizatorka konferencji "Przedwojenny Bełchatów – miasto trzech kultur" oraz współautorka książki pod tym samym tytułem, a także publikacji "Żydzi z Bełchatowa i okolic", wydanej również w języku angielskim. Prowadzi na Facebooku dwujęzyczną polsko-angielską grupę "The Jews of Belchatow / Bełchatowscy Żydzi", do której należy ok. 500 potomków bełchatowskich Żydów rozsianych po całym świecie oraz dzisiejszych bełchatowian zainteresowanych historią miasta.

Współorganizatorka Dnia Pamięci, odbywającego się co roku 18 sierpnia, upamiętniającego likwidację bełchatowskiego getta. W ramach corocznych obchodów organizowane są koncerty muzyki żydowskiej, odczyty, spotkania autorskie, wspólne odmawianie modlitwy Kadysz na Cmentarzu Żydowskim, odczytanie imion i nazwisk pomordowanych bełchatowskich dzieci, wspólne wyjazdy do obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem, ceremonie składania kwiatów i palenie zniczy oraz wystawa plenerowa pt. "Zapomniani sąsiedzi", złożona z prywatnych zdjęć rodzinnych przesłanych przez żydowskich bełchatowian z grupy "The Jews of Belchatow / Bełchatowscy Żydzi".

Współinicjatorka wydobycia ogromnej liczby macew podczas przebudowy mostu na ul. Cegielnianej w Bełchatowie. Most został w czasie wojny umocniony przez Niemców macewami z bełchatowskiego cmentarza. Inicjatorka apeli w lokalnym kościele o zwrot macew zalegających na podwórkach.
Współinicjatorka planów ogrodzenia i posprzątania zdewastowanego cmentarza w Sulmierzycach k. Bełchatowa. Współorganizatorka wydobycia 34 macew z Sulmierzyc, zachowanych w całości (plus wielu fragmentów), które do tej pory tworzyły chodnik na jednym z lokalnych podwórek. Nominowana do tytułu Człowiek Roku 2018 ("Dziennik Łódzki") oraz uhonorowana nagrodą "Chroniąc Pamięć. Preserving memory" (2023).