Muzeum

Nominowani do Nagrody POLIN 2023: Dorota Bida, Chełm

Dorota Bida stoi przy drewnianych drzwiach do budynku.
Dorota Bida. fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Przewodniczka i edukatorka, dzieli się pasją i wiedzą, tworząc wystawy w Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie na temat kultury i historii chełmskich Żydów. Prowadzi działalność popularyzatorską w zakresie wiedzy o historii miasta w kontekście jego wielokulturowej przeszłości, przeprowadza lekcje muzealne, spacery historyczne śladami dziedzictwa żydowskiego w Chełmie, wspiera i konsultuje projekty edukacyjne z zakresu kultury żydowskiej i żydowskich mieszkańców miasta.

W 2021 roku dołączyła do grona sieci Liderów Dialogu. Realizuje projekty zdobyte w drodze konkursów grantowych związanych z edukacją, lokalnym dziedzictwem kulturowym i ochroną pamięci o chełmskich Żydach. Od lat nawiązuje kontakty i koresponduje z potomkami Żydów chełmskich – Chelmerami, głównie z Izraela, Stanów Zjednoczonych, także RPA, Brazylii i Niemiec. Udziela pomocy przy kwerendach archiwalnych mających na celu rekonstruowanie historii rodzinnych. Archiwizuje (w postaci skanów) artefakty i kopie przedwojennych fotografii z albumów rodzinnych i pojedynczych – cudem ocalałych jak ich właściciele. Podczas wizyt Chelmerów w rodzinnym Chełmie opiekuje się nimi, organizuje wspólne spotkania z mieszkańcami Chełma, inicjuje cykliczne działania komemoratywne odnoszące się do ofiar Zagłady chełmskiej społeczności żydowskiej.

W 2019 roku w wyniku poszukiwań archiwalnych udało się odnaleźć ślady zaginionych członków rodziny Gutenberg i upamiętnić ich imiennie poprzez wmurowanie "Kamieni Pamięci". Stolpersteiny zlokalizowane są przy ulicy Pocztowej 13. Swoje działania planuje i realizuje wspólnie z potomkami zrzeszonymi w Chelmer Organization of Israel. Najważniejszym wspólnie zrealizowanym projektem była organizacja czterodniowych obchodów 80. rocznicy Zagłady chełmskiej społeczności żydowskiej.