Muzeum

Nominowani do Nagrody POLIN 2023: Bożena Gajewska, Kutno

Bożena Gajewska stoi wśród różowych kwiatów.
Bożena Gajewska. fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Regionalistka, animatorka kultury, Społeczny Opiekun Zabytków, działaczka społeczna Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. W 2021 roku dołączyła do grona Liderów Dialogu w sieci Forum Dialogu. Od wielu lat aktywnie działa na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego regionu kutnowskiego.

Jednym z najważniejszych obszarów jej działalności społecznej jest przywracanie pamięci i ochrona dziedzictwa Żydów w Kutnie i regionie kutnowskim. Prowadzi kwerendy w archiwach, wyszukuje dokumenty i materiały ikonograficzne, pisze artykuły do Kutnowskich Zeszytów Regionalnych o historii społeczności żydowskiej na tym terenie.

Jest autorką i koordynatorką kilkunastu projektów dotyczących przywracania pamięci o kutnowskich Żydach wśród mieszkańców Kutna, zarówno tych starszych, jak i uczniów kutnowskich szkół. Na swoje autorskie projekty zdobywa środki finansowe w konkursach grantowych. W ramach tych działań realizuje akcje edukacyjne, warsztaty, spektakle, koncerty, wystawy, spotkania, sadzenie żonkili i krokusów. Organizuje upamiętnienia, bezpłatne wyjazdy młodzieży do byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Koordynowała wizytę "Muzeum na kółkach" w Kutnie w 2016 roku. Jest autorką trzech czasowych wystaw edukacyjnych o społeczności Żydowskiej w Kutnie, Krośniewicach i Żychlinie. Na przestrzeni lat udział w projektach wzięło kilka tysięcy młodych i starszych mieszkańców  Kutna, Żychlina i Krośniewic.

Współpracuje z Potomkami kutnowskich i żychlińskich Żydów – Stowarzyszeniem Potomków Żydów Polski Centralnej z Marysią Galbraith i Leonem Zamościem oraz Jewish Kutno Group z Yosefem Kutnerem. Wspólnie z Potomkami prowadzi różnorodne działania mające na celu odkrywanie mikrohistorii poszczególnych osób i rodzin żydowskich zamieszkujących w Kutnie, Żychlinie i okolicach. Wraz z Yosefem Kutnerem działa na rzecz restauracji cmentarza żydowskiego w Kutnie. W 2024 roku będzie realizowany jej czwarty zwycięski projekt w Budżecie Obywatelskim województwa łódzkiego pn. "Zachor znaczy pamiętaj".