Muzeum
2020

Nagroda POLIN 2020

Paweł Kulig stoi wśród macew na Nowym Cmentarzu Żydowskim w Łodzi
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Laureatem konkursu Nagroda POLIN 2020 został Paweł Kulig, który od 8 lat opiekuje się Nowym Cmentarzem Żydowskim w Łodzi, a od roku jest prezesem Stowarzyszenia Strażnicy Pamięci, powołanego i działającego na rzecz ochrony żydowskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego Łodzi. Zwycięzca konkursu otrzyma 20 000 złotych. Podczas finału konkursu, który odbył się w mediach spolecznościowych Muzeum POLIN, przyznano również wyróżnienia. Otrzymali je Justyna Biernat z Tomaszowa Mazowieckiego oraz działające w Wielkopolsce Stowarzyszenie Krotochwile.

Kapituła konkursu doceniła odwagę Pawła Kuliga, niezbędną do tego, aby podjąć ogromne wyzwanie, jakim jest opieka nad obejmującą ponad 40 hektarów największą nekropolią żydowską w Polsce, oraz umiejętność budowy wokół swoich działań grona sojuszników i współpracowników.

Dzięki staraniom laureata, akcja porządkowania cmentarza uzyskała w 2020 roku honorowy patronat Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej. Aby sformalizować swoje działania i rozszerzyć ich zakres, Paweł Kulig powołał Stowarzyszenie Strażnicy Pamięci, które realizuje swe cele poprzez organizowanie akcji wolontaryjnych i charytatywnych, oraz spotkań, warsztatów, prelekcji, wystaw, koncertów i spacerów edukacyjnych.

Paweł Kulig od lat pomaga także potomkom łódzkich Żydów w odkrywaniu rodzinnych historii i losów najbliższych. Dla wielu z nich odszukał groby przodków, którymi opiekuje się. Społecznik pozostaje w przyjacielskich relacjach z ziomkostwem łódzkich Żydów w Izraelu. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę finansową w wysokości 20 000 złotych.

Transkrypcja filmu z finału konkursu Nagroda POLIN 2020 >>


Wyróżnienia w konkursie przyznano Justynie Biernat z Tomaszowa Mazowieckiego oraz działającemu w Wielkopolsce Stowarzyszeniu Krotochowile. 

Justyna Biernat jest założycielką Fundacji Pasaże Pamięci. Od wielu lat chroni pamięć o tomaszowskich Żydach, działając na polu kulturalnym i naukowym. Realizuje projekty edukacyjno-artystyczne, prowadzi spacery śladami tomaszowskiego getta, pisze artykuły naukowe, utrzymuje stały kontakt z potomkami tomaszowskich Żydów. Na stronie Pasaży Pamięci publikuje dwujęzyczne teksty poświęcone żydowskiej historii Tomaszowa Mazowieckiego. Wyróżniona otrzyma nagrodę finansową w wysokości 10 000 złotych.

Stowarzyszenie Krotochwile inspirując się wielokulturową przeszłością regionu, nie działa w jednym miejscu. Paweł Bajerlein i Patryk Antoniak wraz ze współpracownikami i wolontariuszami aktywnie dbają o zachowanie lokalnego dziedzictwa żydowskiego w Wielkopolsce - w Poznaniu, Koźminie Wielkopolskim, Krotoszynie, Jarocinie, Buku i wielu innych miejscowościach regionu. Stowarzyszenie zajmuje się popularyzacją wiedzy o historii i kulturze żydowskiej, prowadząc projekty edukacyjne skierowane do młodzieży i dorosłych. W 2020 roku przeprowadziło pierwszy etap inwentaryzacji cmentarza w Koźminie Wielkopolskim. Organizacja otrzyma nagrodę pieniężna w wysokości 10 000 złotych.

W gronie tegorocznych finalistów konkursu znaleźli się również: Agnieszka Mysakowska z Wielunia, Karol Głębocki z Wysokiego Mazowieckiego oraz Mirosław Reczko z Ciechanowca. Finaliści otrzymają nagrody finansowe w wysokości 5 000 złotych.

- Konkurs Nagroda POLIN 2020 odbył się w szczególnych warunkach, w sytuacji, gdy epidemia COVID-19 znacząco utrudniła realizację i finansowanie projektów społecznych. Mimo tych przeciwności wybór laureata, wyróżnionych i finalistów konkursu był bardzo trudny. Jesteśmy pod wrażeniem konsekwencji, z jaką działają wszyscy finaliści, ich zaangażowania, energii i determinacji. Wyrażamy uznanie i wdzięczność wszystkim, którzy działają na rzecz zachowania dziedzictwa polskich Żydów - podkreśla Radosław Wójcik, kierownik konkursu Nagroda POLIN 2020.

Nagroda POLIN jest przyznawana osobom, organizacjom lub instytucjom aktywnie działającym na rzecz ochrony pamięci o historii polskich Żydów a jej celem jest promocja postaw zgodnych z misją Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Spośród otrzymywanych przez muzeum aplikacji, kapituła konkursu każdego roku nominuje, nagradza i wyróżnia osoby lub organizacje, które w ostatnich latach wykazały się ważnym, niekonwencjonalnym, niezwykłym działaniem, postawą, dziełem, wypowiedzią o istotnym wpływie na społeczną świadomość historii polskich Żydów oraz na budowanie relacji polsko–żydowskich.

Mecenasem konkursu Nagroda POLIN 2020 jest Jankilevitsch Foundation. Nagrody pieniężne w tegorocznej edycji konkursu ufundowali: Tomek Ulatowski, Znamienity Darczyńca Muzeum POLIN, Wiktor Askanas i Ewa Masny-Askanas, Odette and Nimrod S. Ariav Foundation oraz anonimowy darczyńca. Współorganizatorem finału konkursu Nagroda POLIN 2020 było Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

Działanie realizowane jest w ramach projektu „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe” jest finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszu EOG oraz przez budżet krajowy.

Poniżej przedstawiamy sylwetki nominowanych w konkursie Nagroda POLIN 2020.

 

Mecenasem konkursu Nagroda POLIN 2020 jest Jankilevitsch Foundation.

Współorganizatorem finału konkursu Nagroda POLIN 2020 jest Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl

Poniżej przedstawiamy sylwetki nominowanych w konkursie Nagroda POLIN 2020.