Wsparcie
23.12.2021

Kancelaria Prawna CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Bejm sp.k. wspiera Muzeum POLIN

Logotyp Kancelaria Prawna CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Bejm sp.k.
Kancelaria Prawna CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Bejm sp.k.

Działania Muzeum POLIN w 2021 i w 2022 roku wspiera Kancelaria Prawna CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Bejm sp.k. w formie in-kind.

Świadczone usługi w istotny sposób przyczynią się do realizacji naszej misji. Dziękujemy!