Wsparcie

Wspiera nas Kancelaria Prawna CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Bejm sp.k.

Logotyp Kancelaria Prawna CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Bejm sp.k.
Kancelaria Prawna CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Bejm sp.k.

Działania naszego muzeum w latach 2021-2024 wspiera Kancelaria Prawna CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Bejm sp.k. w formie in-kind.

Usługi, które świadczy Kancelaria, w istotny sposób przyczyniają się do realizacji naszej misji. Dziękujemy!