Film

Filmy edukacyjne o powstaniu w getcie warszawskim

Co roku w ramach akcji Żonkile przygotowujemy dla szkół produkcje filmowe oraz materiały edukacyjne przybliżające wiedzę o getcie warszawskim i powstaniu w nim. Opowiadają o sytuacji Żydów w przedwojennej stolicy, przebiegu powstania oraz pokazują współcześnie istniejące miejsca upamiętniające wydarzenia w getcie warszawskim.

W naszej filmotece obecnie dostępne są 3 produkcje dla dwóch grup wiekowych. Filmy zawierają animacje, archiwalne nagrania oraz fotografie. Mają wgrane napisy w języku polskim i angielskim, a wybrane materiały także w języku litewskim; są dostępne w wersji z audiodeskrypcją oraz z tłumaczeniem na PJM.

Będę pisać >>

Muranów – Dzielnica Północna >>

Nie było żadnej nadziei. Powstanie w getcie warszawskim 1943 >>

Materiały dostępne >>

Logo projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe - od lewej logotypy Iceland Lichtenstein Norway Grants, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Muzeum POLIN.

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl