Nauka
1-2.12.2019

Biografie i polityka. Udział Żydów i osób pochodzenia żydowskiego w ruchach lewicowych w XIX i XX wieku w Polsce

Celem konferencji jest nakreślenie obrazu faktycznego zaangażowania Żydów w działalność ruchów lewicowych na ziemiach polskich w XIX i XX wieku z perspektywy ich indywidualnych wyborów ideowych. Jednostkowe historie, losy rodzin, kształtowanie się tożsamości politycznej analizowane metodą biograficzną, pozwolą odpowiedzieć na pytania o motywacje polskich Żydów wstępujących do ugrupowań lewicowych.

 • 1-2 grudnia 2019, Muzeum POLIN, wstęp wolny

Do udziału w konferencji zapraszamy badaczy z Polski i zagranicy, zajmujących się badaniami na temat kształtowania się żydowskich tożsamości politycznych w oparciu o źródła biograficzne, takie jak pamiętniki, listy, wspomnienia lub historię mówioną.

Podczas konferencji chcielibyśmy odpowiedzieć na pytania:

 • Czy żydowskie pochodzenie odgrywało rolę w wyborze drogi politycznej?
 • Co wpływało na przynależność do konkretnego ugrupowania politycznego?
 • W jaki sposób zaangażowanie lewicowe kształtowało stosunek Żydów do rodzących się na tych ziemiach nacjonalizmów i dążeń emancypacyjnych poszczególnych narodów?
 • Jak Żydzi ocenili swoje lewicowe zaangażowanie z perspektywy czasu?

 

Program konferencji do pobrania [PDF] >>

Chętnie odpowiemy na pytania związane z konferencją: [email protected]

Czytaj więcej o konferencji


Komitet Naukowy:

 • Dr François Guesnet, UCL
 • Prof. Yvonne Kleinmann, Centrum Studiów Polonoznawczych im. Aleksandra Brücknera
 • Dr Agnieszka Mrozik, PAN
 • Dr hab. Joanna Nalewajko-Kulikov, PAN
 • Prof. Antony Polonsky, Muzeum POLIN
 • Prof. David Rechter, Oxford University
 • Dr Stephan Stach, Muzeum POLIN (sekretarz)
 • Dr Michał Trębacz, Muzeum POLIN

 

W zależności od zapotrzebowania Muzeum rozważy zapewnienie zajęć dla dzieci (4-12 lat) podczas wydarzenia. Chęć zgłoszenia dziecka na zajęcia musi zostać zasygnalizowana z odpowiednim wyprzedzeniem.

Informacje dla panelistów:
 
 • Udział w konferencji jest bezpłatny (nie ma opłaty konferencyjnej);
 • Organizatorzy zapewnią nocleg i posiłki podczas konferencji;
 • Możliwość i skala dofinansowania kosztów podróży zostanie ustalona po zamknięciu naboru;
 • Referaty można wygłaszać w języku polskim lub angielskim;
 • Abstrakty należy nadsyłać w języku angielskim;
 • Decyzja w sprawie kształtu publikacji pokonferencyjnej zapadnie po konferencji. Jednak standardem w konferencjach organizowanych w ramach Global Education Outreach Program są publikacje anglojęzyczne.
 

 

 

Organizatorzy konferencji

Konferencja odbywa się w ramach Global Education Outreach Program

Konferencja jest możliwa dzięki wsparciu Taube Philanthropies, William K. Bowes, Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

logo Taube Philantropies logo William K. Bowes Junior Foundation logo SZIH

Zrealizowano przy wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Konferencja jest możliwa dzięki wsparciu European Association for Jewish Studies

European Association for Jewish Studies

Projekt wspierany przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki

Konferencja jest możliwa dzięki wsparciu Gotteiner institute for the history of the Bund and the Jewish labor movement Uniwersytetu w Hajfie

Gotteiner institute for the history of the Bund and the Jewish labor movement Uniwersytet w Hajfie

Załączniki:
 • Program konferencji / Program of the Conference [PDF]
  Pobierz plik 1.89 MB / PDF