Rezydencje artystyczne

Anna Konik, 14 listopada - 4 grudnia 2016

Obłoki płyną nad nami

Projekt filmowy Anny Konik zrealizowany we współpracy z Muzeum POLIN opowiada o jej rodzinnym miasteczku Dobrodzieniu. Jest to próba zapisania historii i doświadczeń ludności żydowskiej, przesiedleńców z kresów wschodnich oraz mniejszości niemieckiej, którzy stanowią o tożsamości tego miejsca. Skrywa ono bowiem w swoim odosobnieniu zawiłe życiorysy ludzi, historie miejsc i wydarzeń. Niemcy, Żydzi i Polacy – łączą w sobie wszystkie trzy tożsamości - jedni są tam od zawsze, inni doświadczyli gwałtownych, przymusowych przesiedleń, uciekli lub zostali wywiezieni.

Artystka powróciła do rodzinnego miasteczka i jego mieszkańców, by wydobyć z jego powierzchni, ze zdjęć, materiałów z niemieckiej gazety Guttentag (1937-1939), czy przekazów ustnych obecność ludzi żyjących przed II wojną światową, w czasie wojny, a później w PRL-owskiej Polsce czy obecnie. Buduje historię opartą na komplementarnych mikro-narracjach, opowiada o różnych pokoleniach ludzi, ich obecności i losach ukrytych w architekturze, przyrodzie, rozpadzie, milczeniu i w samym słowie „dzień dobry”, od którego pochodzi nazwa miasteczka.

Współpraca operatorska: Jędrzej Niestrój

Rezydencję artystyczną Anny Konik zakończyło spotkanie z artystką, które odbyło się 5 grudnia 2016 o godz. 18:30 w siedzibie muzeum. Rozmowę poprowadziła dr hab. Roma Sendyka z Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Więcej o artystce

Anna Konik tworzy wideo instalacje, fotografie i rysunki. Studiowała na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni Krzysztofa M. Bednarskiego i prof. Grzegorza Kowalskiego, gdzie w 2000 roku obroniła pracę dyplomową. W 2012 roku uzyskała tytuł doktora sztuk pięknych na Wydziale Sztuki Mediów i Scenografii tej samej uczelni. W roku 2009 była nominowana do nagrody Deutsche Banku Spojrzenia 2009 oraz do Paszportu Polityki. Wykładała gościnnie na Uniwersytecie w Bielefeld, Uniwersytecie Humboldta w Berlinie, Sommerakademie w Salzburgu czy Uniwerstecie Sztuk Pięknych w Poznaniu. Jest laureatką licznych stypendiów artystycznych i naukowych a jej wystawiane na całym świecie prace znajdują się w prywatnych oraz instytucjonalnych kolekcjach sztuki, m.in: w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, Galerii Arsenał Białystok czy w Kolekcji Sztuki Fundacji Leube w Gartenau-Salzburg.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.annakonik.art.pl

 

>> Więcej na temat rezydencji artystycznych.

Działanie „Muzeum otwarte – edukacja w działaniu” realizowane jest w ramach projektu „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”, komponent „Oblicza różnorodności”. Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”


Film Anny Konik został również dofinansowany przez Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu oraz Instytut Goethego.