Edukacja

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE: Wyzwania nowoczesności

SALA DWORCA, ZREKONSTRUOWANA W PRZESTRZENI MUZEUM. NA ŚRODKU POMIESZCZENIA CZERWONE OKRĄGŁE SIEDZISKO, W KTÓRYM NA ŚRODKU TKWI NA RURZE WIELKI ZEGAR DWORCOWY.
SALA DWORCA, ZREKONSTRUOWANA W PRZESTRZENI MUZEUM, FOT. M. STAROWIEYSKA / MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH

XIX wiek to czas zmian – przemysłowych, społecznych, światopoglądowych.

Zwiedzając wystawę stałą i tworząc postaci bohaterów z epoki, uczniowie i uczennice poznają losy społeczności żydowskiej w Polsce pod zaborami. Dowiedzą się, jakie problemy, dylematy i wyzwania stały wtedy przed Żydami i Żydówkami.

Słowa kluczowe: rewolucja przemysłowa, nowoczesność, zmiany tożsamości, Polska pod zaborami.

Miejsce warsztatu: Centrum Edukacyjne i wystawa stała (galeria "Wyzwania nowoczesności").