Edukacja

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE: Obawy i nadzieje. Żydzi w dwudziestoleciu międzywojennym

WIDOK ŻYDOWSKIEJ ULICY Z MIĘDZYWOJNIA ZREKONSTRUOWANEJ NA WYSTAWIE MUZEUM, WIDAĆ WEJŚCIA DO KAWIARNI I KINA, ŚRODKIEM ULICY IDZIE GRUPA OSÓB. ŚWIATŁO JEST PRZYCIEMNIONE.
GALERIA NA ŻYDOWSKIEJ ULICY W MUZEUM POLIN, FOT. M. STAROWIEYSKA / MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH

Przenieśmy się w czasie 100 lat wstecz i stańmy na warszawskiej ulicy. Kogo zobaczymy? Jakie języki usłyszymy?

Zapraszamy na zajęcia, podczas których uczniowie i uczennice odkryją różnorodność Żydów w międzywojennej Polsce. Rozwiązując zadania na wystawie, zrozumieją, jaka była ich tożsamość, ich życiowe, polityczne i religijne wybory. Zobaczą też relacje osób, które ocalały z Zagłady i opowiedziały o swojej młodości w czasach przedwojennych.

Słowa kluczowe: tożsamość żydowska, kultura w dwudziestoleciu międzywojennym, różnorodność społeczna.

Miejsce warsztatu: Centrum Edukacyjne i wystawa stała (galeria "Na żydowskiej ulicy").