Edukacja

SZKOŁA PODSTAWOWA 4-6: Jak to kiedyś było?

Warsztaty dla szkół - Muzeum POLIN. Przy tablicy szkolnej stoją kobieta i mężczyzna w przebraniach z dawnych czasów. Za biurkiem siedzi dziewczynka, która patrzy w ich stronę. Biurko oświetlone jest przez lampkę. Na tablicy wykresy i grafy.
fot. A. Szulc / Muzeum Historii Żydów Polskich

Jak się żyło dzieciom żydowskim przed II wojną światową? Czy chodziły do szkoły? W jakim języku mówiły? Co robiły w wolnym czasie? Na wystawie stałej zobaczymy, jak wyglądał ten dawny świat: w jakich ławkach siedziały dzieci w szkole, jak brzmiały podwórkowe wyliczanki i co pisały dzieci w tworzonej przez siebie gazecie – "Małym Przeglądzie".

W czasie zajęć uczennice i uczniowie będą buszować po wystawie, rozwiązując zadania. Przeczytają też fragmenty gazety z epoki i obejrzą krótki film, którego bohaterowie opowiadają o czasach swojego dzieciństwa przed II wojną światową.

Słowa kluczowe: życie codzienne w międzywojennej Polsce, szkoły żydowskie, prasa.

Miejsce warsztatu: Centrum Edukacyjne i wystawa stała (galeria "Na żydowskiej ulicy").