Edukacja

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE: Wolność religijna w Polsce dawniej i dziś

Warsztaty edukacyjne dla szkół ponadpodstawowych. Grupa dziewcząt siedzi na krzesłach po lewej stronie. Naprzeciwko na krzesłach siedzą chłopcy. Dyskutują ze sobą.
fot. A. Szulc / Muzeum Historii Żydów Polskich

W 2023 roku obchodzimy 450-lecie Aktu Konfederacji Warszawskiej (1573). W Rzeczpospolitej Obojga Narodów panował niespotykany w innych państwach europejskich XVI wieku pokój religijny. Zobowiązanie do pokojowych relacji między chrześcijanami "różnymi w wierze", wyrażone w Akcie, wpływało korzystnie także na stosunki z wyznawcami judaizmu czy islamu.

Zwiedzając wystawę stałą, odkryjemy bogatą i ciekawą panoramę wyznaniową Polski XVI wieku. Poznamy też wyznawców różnych religii w dzisiejszej Polsce: Żyda Radka, katoliczkę Julię i muzułmankę Ilaydę. Ich historie poprowadzą nas dalej do "mapy" 207 wyznań i kościołów oficjalnie działających w Polsce. Podczas warsztatów przyglądać się będziemy rozumieniu pojęcia wolności religijnej na przestrzeni wieków.

Słowa kluczowe: tolerancja religijna, wolność religijna.

Miejsce warsztatów: Centrum Edukacyjne i wystawa stała (galeria "Paradisus Iudaeorum").