Muzeum
31.05.2023

Oświadczenie dyrekcji Muzeum POLIN i Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny

Fasada budynku widziana ze skrzyżowania ulic Anielewicza i Zamenhofa. Widać trójkątne okno na rogu budynku i wejście do muzeum
fot. Maciej Jeżyk/Muzeum Historii Żydów Polskich

30 maja 2023 roku poseł Grzegorz Braun wspólnie ze swoimi zwolennikami, łamiąc prawo, stosując przemoc i agresję słowną, przerwał wykład profesora Jana Grabowskiego poświęcony historii Holokaustu zorganizowany w Niemieckim Instytucie Historycznym, instytucji mającej niepodważalne zasługi dla dialogu i pojednania polsko-niemieckiego.

Zachowanie posła przywodzi na myśl najczarniejsze lata dwudziestolecia międzywojennego, gdy skrajnie prawicowi politycy otwarcie budowali swój kapitał polityczny na nietolerancji, szowinizmie i antysemityzmie. Poseł Braun także liczy na rozgłos.
  
Niestety to wydarzenie stanowi kolejny dowód na to, że badacze zagłady w Polsce poddawani są nieustannej i niedopuszczalnej presji. Nie ma nic złego w polemice, nieraz ostrej, oraz sporach na temat przeszłości. Profesor Grabowski cieszy się międzynarodowym autorytetem i uznaniem – nie oznacza to wcale, że jego działalność naukowa – jak każdego badacza z każdej dziedziny – nie może być przedmiotem krytyki. Ale na przemoc w cywilizowanym kraju nigdy nie może być zgody, nie wolno wobec niej przechodzić obojętnie. Konsekwencje bierności znamy wszyscy.
 
Jako przedstawiciele Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce stanowczo protestujemy przeciwko postępowaniu posła Brauna oraz wzywamy wszystkie ugrupowania parlamentarne do publicznego potępienia jego zachowania, a także ukarania zgodnie z regulaminem polskiego Sejmu. Do wszystkich polityków zwracamy się z apelem, by unikali cynicznego wykorzystywania historii, szczególnie jej najboleśniejszych dla społeczności żydowskiej kart. Do służb państwowych zwracamy się zaś z prośbą o skuteczne położenie tamy wszelkim wybrykom, których zwieńczeniem jest przemoc i cierpienie niewinnych osób. 
 
Immunitet poselski nie może być przepustką do czynienia zła.
 
Zygmunt Stępiński – dyrektor Muzeum POLIN
Marian Turski – przewodniczący Rady Muzeum POLIN
Piotr Wiślicki – prezes Zarządu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce