Muzeum

Metafora żydowskiego losu – druga strona pomnika Bohaterów Getta

Pomnik Bohaterów Getta – odsłonięty 19 kwietnia 1948 roku w 5. rocznicę wybuchu  powstania w getcie warszawskim – stoi na placu między ulicami Anielewicza, Lewartowskiego, Zamenhofa. Budynek otwartego w 2013 roku Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN został usytuowany na wprost pomnika.

Autorem postumentu jest Natan Rapoport (1911–1987), absolwent warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, który koncepcję architektoniczną pomnika stworzył we współpracy z Leonem Suzinem (1901–1976). Pomnik wzniesiony został nieopodal tzw. pierwszego pomnika z 1946 roku (zaprojektowanego przez Suzina). 

Postument wznieśli ocalali z Zagłady, wśród nich nieliczni żołnierze Żydowskiej Organizacji Bojowej. W tym czasie dla nich, a także dla tych, którzy przeżyli, jak Rapoport, w Związku Radzieckim, najważniejszym przesłaniem była bohaterska walka bojowców warszawskiego getta, choć przecież ocalali nie chcieli, nie mogli zapomnieć o setkach tysięcy Żydów zamordowanych w obozach Zagłady. Jednak heroiczna wizja powstania okazała się istotna dla wszystkich najważniejszych sił politycznych w społeczności żydowskiej w Polsce – od syjonistów, poprzez bundowców, na komunistach kończąc. 

Przywołująca kształt pylonów architektoniczna forma pomnika tworzy potężną oprawę dla grupy rzeźbiarskiej "Walka". Monumentalizmowi przedstawienia towarzyszy silna ekspresja postaci, co tworzy jednorodną i sugestywną całość i sprawia, że obecnie ściana z "Walką" dominuje w przestrzeni. 

W galerii "Powojnie" wystawy stałej Muzeum POLIN najważniejsza jest jednak wschodnia ściana pomnika, w której umieszczona jest kuta w kamieniu płaskorzeźba "Pochód na Zagładę". Są tam eksponowane kopia oryginalnego dzieła Rapoporta oraz zdjęcia z prywatnych archiwów, poświadczających ważność dla ocalałych tej właśnie strony pomnika, ze sceną ostatniej drogi, drogi ku śmierci, ku nicości, w którą wyrusza "lud Izraela".

W swojej kompozycji Rapoport nawiązał bezpośrednio, powtarzając kompozycję (w tym kierunek, w którym idą ludzie) do ikonicznego dzieła Samuela Hirszenberga "Golus". Inspiracją dla Hirszenberga, zarówno formalną, jak i symboliczną była scena pochodu z Łuku Tytusa wzniesionego w Rzymie, po 81 roku, po zwycięstwie na Izraelitami: przemarszu pokonanych Izraelitów wraz z przedmiotami (m.in. siedmioramienną menorą) ze Świątyni Jerozolimskiej zniszczonej przez rzymskie wojska. Data zniszczenia świątyni jest symboliczną datą rozpoczęcia diaspory, rozproszenia Żydów wygnanych z Jerozolimy.

Ukończony w 1904 roku "Golus" Hirszenberga przedstawia kolejny etap tej odwiecznej, samotnej wędrówki Żydów na drodze wygnania. Szybko stał się rozpoznawalną na całym świecie ikoną żydowskiego losu.

Rapoport, podobnie jak Hirszenberg, chciał:

"W godny sposób przedstawić żydowskie męczeństwo pod okupacją nazistowską, a szczególnie żydowskie bohaterstwo Bohaterów Getta i partyzantów, podkreślając przy tym jego głęboki sens historyczny, oraz jego związek z żydowskim męczeństwem i z żydowskim bohaterstwem w przeszłości. Żydowskie męczeństwo w czasie okupacji postrzegałem bowiem nie jako odizolowany epizod historyczny, ale jako ogniwo w łańcuchu cierpień żydowskich ciągnące się od dwóch tysięcy lat w postaci prześladowań, gnębienia, inkwizycji i pogromów żydowskich".

Pomnik stoi w przestrzeni warszawskiego getta, która – według słów Sylvii Ostrovetsky:

"nie istnieje, ale wciąż upiera się przy swoim istnieniu".

Renata Piątkowska