Ogłoszenie
7.12.2022

Oferta pracy: Starszy/a Specjalista/ka ds. Zamówień Publicznych

zdjęcie ilustracyjne - okno w Muzeum POLIN
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN poszukuje do zespołu osoby na stanowisko:

Starszy/a Specjalista/ka ds. Zamówień Publicznych

Miejsce pracy: Warszawa

Nr referencyjny: PZP/GZP

Opis stanowiska Starszy/a Specjalista/ka ds. Zamówień Publicznych

Podstawowe obowiązki:

 • Nadzór nad zamówieniami i wydatkami poniżej i powyżej progu przetargowego, w tym:
  • samodzielne prowadzenie postępowań na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych w pełnym zakresie m.in. tworzenie specyfikacji warunków zamówienia, projektowanych postanowień umowy, ogłaszanie postępowań, korespondencja z wykonawcami, prowadzenie obsługi sekretariackiej prac komisji, ocena formalna ofert, tworzenie wezwań do uzupełnień, wyjaśnień, wykluczeń, ogłaszanie wyników, przygotowywanie wszelkich dokumentów wymaganych przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi;
  • tworzenie rocznego planu zamówień publicznych dot. wydatków powyżej i poniżej progu zamówień publicznych oraz bieżąca jego korekta;
  • weryfikacja trybu postępowania wraz z opiniowaniem wyboru trybu;
  • weryfikacja opisu przedmiotu zamówienia pod kątem zgodności z Prawem Zamówień Publicznych;
  • weryfikacja sposobu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  • udzielanie wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących zamówień publicznych;
  • udział w komisjach przetargowych w roli sekretarza lub członka komisji;
  • akceptacja projektów umów pod względem ich zgodności z przepisami dot. zamówień publicznych;
  • przygotowywanie odpowiedzi na odwołania oraz innych dokumentów związanych z wniesionymi środkami ochrony prawnej;
  • weryfikacja i akceptacja wydatków i protokołów udzielanych zamówień pod względem zgodności z prawem zamówień publicznych;
  • tworzenie sprawozdań z zamówień publicznych na potrzeby Muzeum oraz Urzędu Zamówień Publicznych;
  • opracowywanie, wdrażanie i nadzorowanie przestrzegania regulacji wewnętrznych dot. zamówień publicznych, oraz regulacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydenta m.st. Warszawy w tym zakresie;
  • prowadzenie wewnętrznych szkoleń z zakresu obowiązujących procedur i przepisów związanych z udzielaniem zamówień publicznych;
  • przygotowywanie dokumentacji oraz udzielanie odpowiedzi na potrzeby kontroli;
  • współpraca z Głównym Księgowym, Radcą Prawnym oraz pracownikami merytorycznymi w zakresie zamówień publicznych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • ukończone studia podyplomowe lub kursy z zakresu zamówień publicznych;
 • udokumentowane minimum 3 letnie doświadczenie w samodzielnej obsłudze zamówień publicznych zgodnie z ustawą z 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych oraz w samodzielnym przygotowywaniu dokumentacji związanej z procesem przetargowym;
 • doświadczenie w monitorowaniu realizacji procesu zamówień oraz koordynacji procesu ofertowania poniżej progu;
 • dobra znajomość Ms Office, w szczególności MS Word i MS Excel;
 • biegła znajomość obowiązujących przepisów prawa z zakresu zamówień publicznych i umiejętność ich praktycznego zastosowania;
 • umiejętność samodzielnego planowania i organizowania pracy;
 • umiejętność współpracy;
 • umiejętności negocjacyjne.

Mile widziane:

 • wykształcenie prawnicze;
 • doświadczenie w tworzeniu rocznego planu zamówień publicznych;
 • doświadczenie w sprawozdawczości związanej z zamówieniami publicznymi;
 • doświadczenie w pracy w instytucji kultury;
 • znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu;
 • pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole;
 • możliwość rozwoju zawodowego.

CV prosimy przesyłać na adres: [email protected] do dnia 29.01.2023. W tytule wiadomości proszę podać nr referencyjny ogłoszenia: PZP/GZP.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatkami/kandydatami.

Prosimy o umieszczenie w zgłoszeniach klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO".