Ogłoszenie
14.10.2022

PZP.271.37.2022 Usługi cateringowe podczas wydarzenia Finał Konkursu Nagroda POLIN 2022 organizowanego w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Wnętrze Muzeum POLIN
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Wiążąca treść Specyfikacji Warunków Zamówienia z załącznikami, znajduje się pod odnośnikiem: "SWZ PZP 271.37.2022 Catering Gala Nagrody Polin", "SWZ PZP 271.37.2022 Catering Gala - wersja dostępna"

Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu
  Pobierz plik 119.73 KB / PDF
 • SWZ PZP 271.37.2022 Catering Gala NAGRODY POLIN 14.10.2022
  Pobierz plik 668.09 KB / PDF
 • SWZ PZP.271.37.2022 Catering Gala wersja dostępna
  Pobierz plik 457.45 KB / PDF
 • Identyfikator postępowania
  Pobierz plik 67.54 KB / PDF
 • Załączniki do SWZ
  Pobierz plik 77.17 KB / ZIP
 • Wyjaśnienia treści SWZ
  Pobierz plik 380.95 KB / PDF
 • Wyjaśnienia treści SWZ nr 2
  Pobierz plik 413.13 KB / PDF
 • SWZ PZP.271.37.2022 Catering GALA ZMIANA
  Pobierz plik 667.89 KB / PDF
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZMIANA TERMINU
  Pobierz plik 34.71 KB / PDF
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  Pobierz plik 332.65 KB / PDF
 • Informacja z otwarcia ofert
  Pobierz plik 335.26 KB / PDF
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
  Pobierz plik 904.76 KB / PDF