Ogłoszenie
02.09.2022

PZP.271.32.2022 Sukcesywne wykonywanie i dostarczanie materiałów promocyjnych dla Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Grafika ilustracyjna
Fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Wiążąca treść Specyfikacji Warunków Zamówienia z załącznikami, znajduje się pod odnośnikiem: "PZP.271.32.2022 Dostawa materiałów promocyjnych", "PZP.271.32.2022 Dostawa materiałów promocyjnych - wersja dostępna"

Zamówienie jest udzielane w ramach projektu predefiniowanego pn. „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%) w ramach Programu „Kultura”.

Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu
  Pobierz plik 120.87 KB / PDF
 • SWZ PZP.271.32.2022 Dostawa materiałów promocyjnych
  Pobierz plik 813.6 KB / PDF
 • SWZ PZP.271.32.2022 Dostawa materiałów - wersja dostępna
  Pobierz plik 600.47 KB / PDF
 • Załączniki do SWZ
  Pobierz plik 100.07 KB / ZIP
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  Pobierz plik 334.5 KB / PDF
 • Informacja z otwarcia ofert
  Pobierz plik 343.03 KB / PDF
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
  Pobierz plik 372.8 KB / PDF