Nauka
28-30.09.2022

VIII Ogólnopolska konferencja naukowa "Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich"

Żydzi świętujący Rosz ha-Szana przedstawieni na rycinie.
Fot. Reprodukcja Sefer minhagim, Amsterdam 1723 / Domena publiczna

Zapraszamy na jedno z największych spotkań polskich judaistów – ogólnopolską konferencję Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich, współorganizowaną przez Muzeum POLIN.

To już ósma odsłona z serii konferencji organizowanych cyklicznie co 4 lata, od 1995 roku, z inicjatywy i pod patronatem Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich. Zjazdy tego typu są miejscem spotkania naukowców zajmujących się szeroko pojętą judaistyką, dzięki czemu mogą oni zaprezentować i podsumować dotychczasowe polskie badania z zakresu studiów żydowskich, określić ich dalszy kierunek, podjąć wspólne projekty badawcze, a przede wszystkim poznać się nawzajem.

Konferencje PTSŻ przyczyniają się nie tylko do integracji środowiska naukowego, ale też, z uwagi na ich otwarty i przeglądowy charakter, do promocji dziedzictwa żydowskiego, popularyzacji badań judaistycznych w społeczeństwie.