Edukacja

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE: Marzenia o wolności. Państwo – demokracja – Żydzi

Dwaj młodzi mężczyźni oglądają gazety prezentowane na wystawie stałej w Muzeum POLIN. Jeden dotyka palcem gazetę.
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich / M. Jaźwiecki

Spacer po wystawie z wykorzystaniem kart pracy.

Czym są rządy prawa i demokracja? Jaka jest różnica między nacjonalizmem a patriotyzmem? Jak rodzą się autorytaryzm i dyktatura? To fundamentalne pytania współczesnego świata. Odpowiedzi na nie wydają się skomplikowane, spróbujemy jednak poszukać ich w niebanalny sposób.

Zamiast rozmawiać o abstrakcyjnych pojęciach, zaprosimy uczennice i uczniów do podróży przez historię i przyjrzenia się losom konkretnych ludzi: średniowiecznej kobiety biznesu, osiemnastowiecznego karczmarza – filozofa, dziewiętnastowiecznego artysty, który chciał służyć dwóm narodom – polskiemu i żydowskiemu oraz studentki Uniwersytetu Warszawskiego z okresu międzywojennego, której stempel w legitymacji nakazywał zajmować miejsce w ławkach przeznaczonych dla Żydów. Losy naszych bohaterów i bohaterek staną się punktem wyjścia do rozmowy o zmianach zachodzących w społeczeństwie, funkcjonowaniu państwa, znaczeniu praworządności i zagrożeniach dla niej.

Spacer obejmuje całą wystawę stałą.

Słowa kluczowe: demokracja, sytuacja mniejszości, praworządność, przemiany społeczne.