Ogłoszenie
13.06.2022

PZP.271.23.2022 Usługi tłumaczeń pisemnych na potrzeby Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Grafika ilustracyjna
Fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Wiążąca treść Specyfikacji Warunków Zamówienia z załącznikami, znajduje się pod odnośnikiem "SWZ PZP.271.23.2022 Tłumaczenia pisemne", "SWZ PZP.271.23.2022 wersja dostępna"

Zamówienie jest udzielane w ramach projektu predefiniowanego pn. „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%) w ramach Programu „Kultura”

Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu
  Pobierz plik 139.02 KB / PDF
 • SWZ PZP.271.23.2022 Tłumaczenia pisemne
  Pobierz plik 2.13 MB / PDF
 • SWZ PZP.271.23.2022 wersja dostępna
  Pobierz plik 887.44 KB / PDF
 • Załączniki do SWZ
  Pobierz plik 279.5 KB / MSWORD
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  Pobierz plik 337.45 KB / PDF
 • Informacja z otwarcia ofert
  Pobierz plik 657.26 KB / PDF
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
  Pobierz plik 385.65 KB / PDF