Seminarium
Zgłoszenia do 12.06.2022

Historia – impuls działań dla przyszłości

Grafika przedstawia żydowskiego chłopca i napis 7-9 lipca seminarium "Historia - impuls działań dla przyszłości".
fot. Instytut TOLI

Zapraszamy do udziału w piątej edycji seminarium "Historia – impuls działań dla przyszłości" organizowanym przez The Olga Lengyel Institute for Holocaust Studies and Human Rights i Stowarzyszenie BIG PICTURE we współpracy z Muzeum POLIN.

  • Zgłoszenia do 12 czerwca (niedziela)
  • Wypełnij formularz zgłoszeniowy >>
  • Seminarium odbędzie się w dniach 5-9 lipca (wtorek-sobota)
  • Program obejmuje pobyt w Warszawie, Łodzi i Krakowie. Organizatorzy pokrywają koszty szkolenia, zakwaterowania i wyżywienia.

Szkolenie skierowane jest do 30 edukatorów i aktywistów społecznych zainteresowanych historią Zagłady i działaniami, w których wiedza o przeszłości służy do budowania społeczeństwa odpowiedzialnego za pamięć i uważnego na teraźniejszość. 

Tematem przewodnim szkolenia jest Zagłada wobec dzieci. Podczas spacerów historycznych przybliżone będą losy dzieci Holokaustu. O wykorzystaniu literatury w nauczaniu o Zagładzie i prawach człowieka będzie traktować warsztat poświęcony temu zagadnieniu w świetle historii dzieci. W Muzeum POLIN uczestnicy zwiedzą wystawę stałą, motyw przewodni będzie kontynuowany podczas warsztatów poświęconych nauczaniu o Zagładzie dzieci. Uczestnicy zastanowią się, jakie warunki powinny być spełnione, by edukacja o tej tematyce była adekwatna do możliwości poznawczych dzieci.

Program seminarium >>

Seminarium będzie wzbogacone o spotkanie z psychiatrą zajmującym się międzypokoleniową transmisją traumy Holokaustu. W jaki sposób dochodzi do takiego zjawiska? Na czym polega niewypowiedziane cierpienie? Na te i inne pytania odpowie specjalista. 

Uwaga uczestników i uczestniczek skierowana będzie także na historię Olgi Lengyel, która stała się pierwowzorem bohaterki książki i filmu "Wybór Zofii". Fragmenty jej autobiograficznej książki "Five chimneys" posłużą do wsłuchania się w tragiczne doświadczenia jednostki.

Ponadto uczestnicy wezmą udział w sesji na temat historii artystów z getta białostockiego. Otrzymają materiały dydaktyczne do wykorzystania w pracy dydaktycznej. 

W oparciu o zdobytą podczas seminarium wiedzę uczestnicy opracują pomysły na projekty edukacyjno-społeczne, które będą mogły być zrealizowane dzięki minigrantom oferowanym przez Instytut TOLI. 

Ewentualne pytania proszę kierować na adres: [email protected]