Ogłoszenie
21.04.2022

PZP.271.12.2022 Zakup reklam w formie drukowanej w prasie o zasięgu krajowym oraz w publikacjach ukazujących się w Polsce wskazanych przez Zamawiającego

Wnętrze muzeum, falująca ściana z kamienia w kolorze piasku. Na przeciwko olbrzymie szklane okno.
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Wiążąca treść Specyfikacji  Warunków Zamówienia z załącznikami, znajduje się pod odnośnikiem "Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami".

Zamówienie jest udzielane w ramach projektu predefiniowanego pn. „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%) w ramach Programu „Kultura”.

Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu
  Pobierz plik 135.98 KB / PDF
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 21 kwietnia 2022
  Pobierz plik 39.14 KB / PDF
 • Identyfikator postępowania
  Pobierz plik 38.06 KB / PDF
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
  Pobierz plik 857.48 KB / PDF
 • załączniki edytowalne do SWZ
  Pobierz plik 279.5 KB / MSWORD
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
  Pobierz plik 112.6 KB / PDF
 • Informacja z otwarcia ofert
  Pobierz plik 374.65 KB / PDF
 • Informacja o unieważnieniu postępowania
  Pobierz plik 420.05 KB / PDF