Ogłoszenie

Informacja o udzieleniu zamówienia na kompleksową usługę specjalistycznego pakowania oraz międzynarodowego i krajowego transportu dzieł do wystawy czasowej pod tytułem "Taki pejzaż"

zdjęcie ilustracyjne
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Informujemy, że Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN nie udzieliło zamówienia na dostawy i/lub usługi z zakresu działalności kulturalnej w postępowaniu na kompleksową usługę specjalistycznego pakowania oraz międzynarodowego i krajowego transportu dzieł do wystawy czasowej pod tytułem "Taki pejzaż".

Zamówienie nie zostało udzielone w związku z odstąpieniem przez Wykonawcę od zawarcia umowy.

Przedmiotem zamówienia było: 

Kompleksowa usługa specjalistycznego pakowania oraz międzynarodowego i krajowego transportu dzieł do wystawy czasowej pod tytułem „Taki pejzaż” w salach wystaw czasowych Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, eksponowanej w dniach 17.06.2021-10.01.2022, a także z wystawy stałej Muzeum POLIN.

Podstawa udzielenia zamówienia: Art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych dostawa i/lub usługa z zakresu działalności kulturalnej z kategorii: wystawy, koncerty, konkursy, festiwale, widowiska, spektakle teatralne.