Ogłoszenie
18.02.2022

PZP.271.3.2022 Usługi tłumaczeń pisemnych na potrzeby Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Grafika ilustracyjna
Fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Wiążąca treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami, znajduje się pod odnośnikiem "SWZ PZP.271.3.2022 Tłumaczenia pisemne" oraz "SWZ - wersja dostępna"

Zamówienie jest udzielane w ramach projektu predefiniowanego pn. „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%) w ramach Programu „Kultura”

Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu
  Pobierz plik 139.92 KB / PDF
 • SWZ PZP.271.3.2022 Tłumaczenia pisemne
  Pobierz plik 936.81 KB / PDF
 • SWZ - wersja dostępna
  Pobierz plik 826.91 KB / PDF
 • Załączniki do SWZ
  Pobierz plik 260.5 KB / MSWORD
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  Pobierz plik 332.34 KB / PDF
 • Informacja z otwarcia ofert
  Pobierz plik 368.87 KB / PDF
 • Informacja o unieważnieniu postępowania
  Pobierz plik 399.92 KB / PDF