Ogłoszenie
29.12.2021

PZP.271.41.2021 Usługa drukowania dwóch publikacji: "Od kuchni. Żydowska kultura kulinarna" oraz "What's cooking. Jewish culinary culture

Grafika ilustracyjna.
Fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Wiążąca treść Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, znajduje się pod odnośnikiem "SWZ", "SWZ-wersja dostępna"

Załączniki: