Ogłoszenie
03.08.2021

PZP.271.24.2021 Produkcja materiałów dydaktycznych "Muzeum w Pudełku"

Grafika ilustracyjna
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Wiążąca treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami, znajduje się pod odnośnikiem "SWZ", "SWZ - wersja dostępna"

Zamówienie jest udzielane w ramach projektu predefiniowanego pn. „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%) w ramach Programu „Kultura”.

Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu
  Pobierz plik 100.6 KB / PDF
 • SWZ
  Pobierz plik 1.62 MB / PDF
 • SWZ-wersja dostępna
  Pobierz plik 513.6 KB / PDF
 • Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty
  Pobierz plik 161.5 KB / MSWORD
 • Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie z art. 125 Pzp
  Pobierz plik 153.5 KB / MSWORD
 • Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa
  Pobierz plik 152 KB / MSWORD
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  Pobierz plik 40.29 KB / PDF
 • Informacja z otwarcia ofert
  Pobierz plik 196.5 KB / PDF
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
  Pobierz plik 867.22 KB / PDF