Ogłoszenie

PZP.271.25.2021/ Druk publikacji „Dziedzictwo Żydów Polskich” oraz „Legacy of Polish Jews”

Grafika ilustracyjna.
Fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Wiążąca treść Specyfikacji  Warunków Zamówienia z załącznikami, znajduje się pod odnośnikiem "Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami ZMIANA".

Zamówienie jest udzielane w ramach projektu predefiniowanego pn. „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%) w ramach Programu „Kultura”.

Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu
  Pobierz plik 101.69 KB / PDF
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami
  Pobierz plik 1.48 MB / PDF
 • SWZ z załącznikami_wersja dostępna
  Pobierz plik 563.06 KB / PDF
 • Załączniki w wersji edytowalnej
  Pobierz plik 401.42 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Identyfikator postępowania
  Pobierz plik 40.79 KB / PDF
 • Wyjaśnienia treści SWZ
  Pobierz plik 26.13 KB / PDF
 • Wyjaśnienia treści SWZ_wersja dostępna
  Pobierz plik 214.05 KB / PDF
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami_ZMIANA
  Pobierz plik 1.44 MB / PDF
 • SWZ z załącznikami_wersja dostępna ZMIANA
  Pobierz plik 567.11 KB / PDF
 • Załączniki w wersji edytowalnej_ZMIANA
  Pobierz plik 401.11 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  Pobierz plik 204.31 KB / PDF
 • Informacja z otwarcia ofert
  Pobierz plik 204.45 KB / PDF
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Pobierz plik 45.14 KB / PDF