Ogłoszenie

Historyk/Historyczka (historia Żydów polskich XIX lub XX w.)

Wnętrze Muzeum POLIN
Fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN poszukuje do zespołu osoby na stanowisko:

Historyk/Historyczka (historia Żydów polskich XIX lub XX w.)

Miejsce pracy: Warszawa

Nr referencyjny: DNA/HI

Opis stanowiska Historyk/Historyczka (historia Żydów polskich XIX lub XX w.)

Podstawowe obowiązki:

Merytoryczne wsparcie działań Muzeum w zakresie znajomości historii i kultury Żydów polskich w XIX i XX wieku, w tym:

 • przygotowywanie ekspertyz naukowych i opinii merytorycznych wspierających działania programowe Muzeum (m.in. wystawy, programy naukowe, programy edukacyjno-kulturalne, wydawnictwa), w tym zlecanie ww. czynności na zewnątrz;
 • przygotowywanie treści programu naukowego i popularnonaukowego Muzeum (m.in. wykłady otwarte, konferencje, warsztaty i seminaria naukowe);
 • nadzór merytoryczny nad realizacją programów naukowych i popularnonaukowych Muzeum;
 • nawiązywanie kontaktów z instytucjami naukowymi i akademickimi pod kątem rozwijania programu Muzeum;
 • pisanie tekstów naukowych i popularno-naukowych;
 • reprezentowanie Muzeum na konferencjach i podczas innych wydarzeń naukowych; 
 • wypowiadanie się w mediach na tematy historyczne.

Wymagania:

 • co najmniej stopień naukowy doktora w zakresie historii lub pokrewnych nauk humanistycznych;
 • udokumentowany dorobek naukowy związany z historią i kulturą Żydów polskich;
 • doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu projektów popularnonaukowych, naukowych lub badawczych;
 • biegła znajomość języka polskiego; 
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (poziom min. B2);
 • praktyczna umiejętność obsługi komputera i znajomość MS Office;
 • wysoko rozwinięta umiejętność autoprezentacji;
 • wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i interpersonalne (otwartość, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w zespole);
 • umiejętność nawiązywania, budowania i utrzymywania relacji z przedstawicielami instytucji naukowych i akademickich;
 • kreatywność, inicjatywa i zaangażowanie w tworzenie treści programowych Muzeum.

Mile widziane:

 • znajomość języka jidysz lub hebrajskiego;
 • znajomość innych języków obcych;
 • publikacje lub udział w projektach naukowych w języku angielskim;
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej i przy projektach popularyzujących wiedzę;
 • doświadczenie w zdobywaniu i realizowaniu grantów na działalność naukową.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu (możliwość zatrudnienia w mniejszym wymiarze czasu pracy, minimum 1/2 etatu);
 • pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole;
 • możliwość rozwoju zawodowego.

CV prosimy przesyłać na adres: [email protected] do 15.09.2021 r. W tytule wiadomości proszę podać nr referencyjny: DNA/HI

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi na podstawie przesłanych aplikacji kandydatkami/kandydatami.

Prosimy o umieszczenie w zgłoszeniach klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO".