Ogłoszenie
11.03.2021

PZP.271.4.2021 Realizacja działań reklamowych na rzecz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w podziale na 7 części

Grafika ilustracyjna
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Wiążąca treść Specyfikacji  Warunków Zamówienia z załącznikami, znajduje się pod odnośnikiem "Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami".

Zamówienie jest udzielane w ramach projektu predefiniowanego pn. „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%) w ramach Programu „Kultura”.

Załączniki:
  • Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami
    Pobierz plik 2.22 MB / PDF
  • SWZ z załącznikami_ wersja dostępna
    Pobierz plik 496.78 KB / PDF
  • Załączniki w wersji edytowalnej
    Pobierz plik 77.44 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
  • Ogłoszenie o zamówieniu
    Pobierz plik 159.74 KB / PDF
  • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
    Pobierz plik 100.81 KB / PDF
  • Informacja z otwarcia ofert
    Pobierz plik 94.75 KB / PDF
  • Informacja z otwarcia ofert_wersja dostępna
    Pobierz plik 212.76 KB / PDF
  • Informacja o unieważnieniu części 6 postępowania
    Pobierz plik 267.88 KB / PDF
  • Informacja o unieważnieniu części 6 postępowania_wersja dostępna
    Pobierz plik 195.92 KB / PDF
  • Informacja o unieważnieniu części 5 postępowania
    Pobierz plik 54.39 KB / PDF
  • Informacja o unieważnieniu części 5 postępowania_wersja dostępna
    Pobierz plik 190 KB / PDF
  • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej_część 1
    Pobierz plik 52.7 KB / PDF
  • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej_część 1_wersja dostępna
    Pobierz plik 164.26 KB / PDF
  • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej_część 2
    Pobierz plik 54 KB / PDF
  • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej_część 2_wersja dostępna
    Pobierz plik 165.39 KB / PDF
  • nformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej_część 3
    Pobierz plik 53.51 KB / PDF
  • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej_część 3_wersja dostępna
    Pobierz plik 162.97 KB / PDF
  • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej_część 7
    Pobierz plik 50.58 KB / PDF
  • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej_część 7_wersja dostępna
    Pobierz plik 156.19 KB / PDF
  • Informacja o unieważnieniu postępowania część 4
    Pobierz plik 53.37 KB / PDF