Ogłoszenie

PZP.271.1.2021/Realizacja działań promocyjnych na rzecz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w podziale na dwie części

fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Wiążąca treść Specyfikacji  Warunków Zamówienia z załącznikami, znajduje się pod odnośnikiem "Specyfikacja  Warunków Zamówienia z załącznikami".

 

 

Zamówienie jest udzielane w ramach projektu predefiniowanego pn. „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%) w ramach Programu „Kultura”.

Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu
  Pobierz plik 146.38 KB / PDF
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami
  Pobierz plik 2352878 / application/pdf
 • SWZ z załącznikami_wersja dostępna
  Pobierz plik 361474 / application/pdf
 • Załączniki w wersji edytowalnej
  Pobierz plik 130197 / application/zip
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  Pobierz plik 68952 / application/pdf
 • Informacja z otwarcia ofert
  Pobierz plik 91457 / application/pdf
 • Informacja z otwarcia ofert_wersja dostępna
  Pobierz plik 158916 / application/pdf
 • Informacja z otwarcia ofert sprostowanie_5.03.2021
  Pobierz plik 110563 / application/pdf
 • Informacja z otwarcia ofert_wersja dostępna sprostowanie_5.03.2021
  Pobierz plik 159782 / application/pdf
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część 1
  Pobierz plik 102256 / application/pdf
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część 1_wersja dostępna
  Pobierz plik 160036 / application/pdf
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część 2
  Pobierz plik 77585 / application/pdf
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część 2_wersja dostępna
  Pobierz plik 207095 / application/pdf
 • Ponowna informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część 1
  Pobierz plik 128030 / application/pdf
 • Ponowna informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część 1_wersja dostępna
  Pobierz plik 193680 / application/pdf
 • Zawiadomienie o wyborze cz. II str. 1
  Pobierz plik 980060 / application/pdf
 • Zawiadomienie o wyborze cz. II str. 2
  Pobierz plik 393890 / application/pdf