Ogłoszenie
16.02.2021

Przeprowadzenie 6 wystąpień dotyczących żydowskiego pieczywa w ramach kompendium żydowskiego pieczywa (aszkenazyjskiego) oraz moderacja spotkań online na żywo

Wnętrze Muzeum POLIN - hol główny, obszar przy ścianie szklanej - ściana po lewej stronie zdjęcia
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest stworzenie autorskiego kompendium żydowskiego pieczywa w formie wystąpień online, prowadzenie autorskich prelekcji online oraz moderacja spotkań online na temat żydowskiego pieczywa (aszkenazyjskiego).

Zakres zamówienia:

 1. Przeprowadzenie 6 wystąpień dotyczących żydowskiego pieczywa w ramach kompendium żydowskiego pieczywa (aszkenazyjskiego), składającego się z 6 wystąpień online – każde wystąpienie powinno składać się z:
  1. prelekcji na temat historii oraz związków poszczególnych typów pieczywa żydowskiego (aszkenazyjskiego) z kulturą i religią żydowską, przy czym każda prelekcja ma dotyczyć innego rodzaju pieczywa żydowskiego oraz
  2. prezentacji wykonania każdego z tych typów pieczywa; każda prezentacja powinna zawierać wytyczne, jak przygotować dane pieczywo od podstaw;

  Przeprowadzenie 6 wystąpień połączonych z prezentacjami wykonania każdego z tych typów pieczywa odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, w sposób umożliwiający wykonanie dokumentacji filmowej przez Zamawiającego. Każdorazowo wygłoszenie prelekcji i prezentacja powinny trwać minimum 1 godzinę, maksimum 4 godziny. Prelekcje i prezentacje powinny być każdorazowo poprzedzone wyborem typu pieczywa i uzyskaniem akceptacji  Zamawiającego. 
 2. Moderacja 12 spotkań na żywo z uczestnikami kompendium żydowskiego pieczywa online – przed i po emisji każdej z prelekcji połączonych z prezentacją; każde spotkanie powinno trwać ok. 10-15 minut, streaming odbywać się będzie każdorazowo w siedzibie Zamawiającego i będzie realizowany przez Zamawiającego.

Sposób i miejsce realizacji zamówienia: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa.

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30.06.2021

Zamówienie jest udzielane w ramach projektu predefiniowanego pn. "Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe" dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014- 2021 (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%) w ramach Programu "Kultura".

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych dokumentach poniżej.

Załączniki:
 • Zapytanie ofertowe [.doc]
  Pobierz plik 54 KB / MSWORD
 • Załącznik nr 1 [.doc]
  Pobierz plik 40 KB / MSWORD
 • Załącznik nr 2 [.doc]
  Pobierz plik 41.5 KB / MSWORD
 • Istotne Postanowienia Umowy [.docx]
  Pobierz plik 382.31 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT