Ogłoszenie
22.12.2020

PZP.271.39.2020/ Sukcesywne wykonywanie i dostarczanie materiałów promocyjnych dla Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Grafika ilustracyjna
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Wiążąca treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami, znajduje się pod odnośnikiem "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami".

 

 

Zamówienie jest udzielane w ramach projektu predefiniowanego pn. „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%) w ramach Programu „Kultura”.

Załączniki:
  • Ogłoszenie o zamówieniu
    Pobierz plik 4.06 MB / PDF
  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami
    Pobierz plik 1.44 MB / PDF
  • Załącznik nr 1 do SIWZ -Opis Przedmiotu Zamówienia
    Pobierz plik 774.05 KB / PDF
  • SIWZ z załącznikami_wersja dostępna
    Pobierz plik 569.1 KB / PDF
  • Załączniki w wersji edytowalnej
    Pobierz plik 5.01 MB / ZIP
  • Informacja z otwarcia ofert
    Pobierz plik 38.62 KB / PDF
  • Informacja z otwarcia ofert_wersja dostępna
    Pobierz plik 232.36 KB / PDF
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    Pobierz plik 56.18 KB / PDF
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_wersja dostępna
    Pobierz plik 107.69 KB / PDF