Ogłoszenie

PZP.271.26.2020/Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu multimedialnego w galerii pt. „Dziedzictwo” w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Wiążąca treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się pod odnośnikiem "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami".

Załączniki:
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami
  Pobierz plik 1.94 MB / PDF
 • SIWZ z załącznikami_wersja dostępna
  Pobierz plik 381053 / application/pdf
 • Załączniki nr 1-5 do OPZ
  Pobierz plik 18332802 / application/zip
 • Załącznik nr 6 do OPZ
  Pobierz plik 10677974 / application/zip
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
  Pobierz plik 110364 / application/zip
 • Ogłoszenie o zamówieniu
  Pobierz plik 365101 / application/pdf
 • Informacja z otwarcia ofert
  Pobierz plik 43378 / application/pdf
 • Informacja z otwarcia ofert_wersja dostępna
  Pobierz plik 224113 / application/pdf
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Pobierz plik 56987 / application/pdf
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_wersja dostępna
  Pobierz plik 78584 / application/pdf