Ogłoszenie

PZP.271.26.2020/Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu multimedialnego w galerii pt. „Dziedzictwo” w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Grafika ilustracyjna
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Wiążąca treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się pod odnośnikiem "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami".

Załączniki:
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami
  Pobierz plik 1.94 MB / PDF
 • SIWZ z załącznikami_wersja dostępna
  Pobierz plik 372.12 KB / PDF
 • Załączniki nr 1-5 do OPZ
  Pobierz plik 17.48 MB / ZIP
 • Załącznik nr 6 do OPZ
  Pobierz plik 10.18 MB / ZIP
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
  Pobierz plik 107.78 KB / ZIP
 • Ogłoszenie o zamówieniu
  Pobierz plik 356.54 KB / PDF
 • Informacja z otwarcia ofert
  Pobierz plik 42.36 KB / PDF
 • Informacja z otwarcia ofert_wersja dostępna
  Pobierz plik 218.86 KB / PDF
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Pobierz plik 55.65 KB / PDF
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_wersja dostępna
  Pobierz plik 76.74 KB / PDF