Wystawy
09.10.2020

Muzeum POLIN przypomina historię Żydów z gett w różnych miastach okupowanej Polski - materiały prasowe

rewers karty pocztowej z okresu II wojny światowej, prezentowanej na wystawie stałej Muzeum POLIN w instalacji "Inne getta"
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Wystawa stała Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN wzbogaciła się o nową instalację. Prezentuje ona losy żydowskich mieszkańców kilku polskich miast, którzy w czasie II wojny światowej zostali odizolowani w gettach. Najbardziej znane jest getto w Warszawie, ale Niemcy utworzyli zamknięte obszary dla mniejszości żydowskiej także we Lwowie, Łodzi, Przemyślu, Radomiu, Rzeszowie, czy Tarnowie.

Nowa część ekspozycji, którą znajdziemy na antresoli w muzealnej galerii "Zagłada", upamiętnia te właśnie getta i ich przymusowych mieszkańców. Zwiedzający zobaczą osobiste pamiątki dokumentujące życie ludzi w zamknięciu zaledwie kilku spośród 600 gett utworzonych przez okupanta na ziemiach polskich.

"Żydzi zmuszeni do zamieszkania w odizolowanych dzielnicach - gettach - zostali pozbawieni wolności, poczucia bezpieczeństwa, często własnych domów, przedwojennego poziomu życia i statusu, pieniędzy, zdrowia. Dla wielu codziennością stała się walka o przetrwanie. Mimo poczucia samotności, dezorientacji i rozpaczy, lęku przed śmiercią, głodu i cierpienia, codzienne życie toczyło się nadal. Było w nim miejsce na troskę o bliskich, małe i wielkie zmartwienia, tęsknotę za normalnością, także na miłość, przyjaźń, marzenia i nadzieję." – we wprowadzeniu do tej części wystawy napisała prof. Barbara Engelking.