Patronat POLIN
Zgłoszenia do 30.08.2020

Nauczanie o Holokauście i prawach człowieka poprzez sztukę – bezpłatny kurs on-line

Grafika ilustracyjna
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Zapraszamy do udziału w ośmiotygodniowym kursie na temat nauczania o Holokauście i Prawach Człowieka, który trwał będzie od 7 września do 31 października. 

Narzędziami do zgłębiania tematyki będą literatura i sztuka. Każdy moduł kursu przedstawiony będzie z perspektywy doświadczeń jednostki. W trakcie szkolenia uczestnicy wzbogacą swoją wiedzę na temat nauczania z użyciem relacji świadków historii. Refleksji poddane będą zagadnienia praw człowieka w przeszłości i dziś. Omawiane treści obejmują mało znane historie osób i zdarzeń oraz nowe spojrzenie na literaturę na temat Zagłady. Uczestnicy poznają między innymi historię Ocalonej z Zagłady Assi Raberman czy Izaaka Celnikiera, dzięki którego grafikom znana jest dziś lepiej historia getta w Białymstoku. Czy komiks jest właściwą materią do zgłębiania tematyki Holokaustu? Na to pytanie poszukają odpowiedzi uczestnicy kursu.

Oferta kursu skierowana jest do nauczycieli, edukatorów, aktywistów społecznych zainteresowanych nauczaniem o Holokauście i Prawach Człowieka posiadających przynajmniej niewielkie doświadczenie oraz podstawową wiedzę z zakresu historii Holokaustu.

Organizatorzy zaplanowali trzy spotkania na platformie Zoom w czasie rzeczywistym. Pozostałe moduły uczestnicy mogą realizować w dogodnym dla siebie czasie. Realizacja tygodniowych zadań wymaga poświęcenia nie więcej niż trzech godzin.

Stawiane w trakcie trwania szkolenia pytania posłużą za inspirację do realizacji zadań związanych z tematyką kursu w ramach zaoferowanych minigrantów.

 • Udział w kursie jest bezpłatny.
 • Pytania prosimy kierować na adres: [email protected] 
 • Zgłoszenia przyjmujemy do 30 sierpnia 2020.
 • Link do rejestracji >> 
 • Ogłoszenie wyników rekrutacji 1 września 2020.

Ramowy program kursu:

 1. 7.09. 2020 - Sesja otwarcia. (online)
 2. 14.09.2020 - Holokaust a prawa człowieka. Nauczanie z użyciem relacji świadków historii. 
 3. 21.09.2020 - Holokaust a literatura. 
 4. 28.09.2020 - Holokaust a grafika. 
 5. 5.10.2020 - Holokaust a komiks. (online) 
 6. 12.10.2020 - Holokaust a fotografia. 
 7. 19.10.2020 - Holokaust a malarstwo. 
 8. 31.10.2020 - Sesja zakończenia. (online)

Wartością kursu jest zaangażowanie w jego przygotowanie absolwentów stacjonarnych seminariów TOLI w ubiegłych latach. Ich kompetencje, wiedza oraz zrozumienie misji Instytutu TOLI sprawiły, że kurs rzeczywiście wpływa i odpowiada na potrzeby współczesnej edukacji.

 

Organizatorem kursu jest Instytut Nauczania o Holokauście i Prawach Człowieka im. Olgi Lengyel z Nowego Jorku.

Wsparcia merytorycznego organizatorom szkolenia udzieliło Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i Instytut Yad Vashem. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęło Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.