Ogłoszenie
06.08.2020

Sprzedaż i dostarczenie 100 czarnych składanych krzeseł oraz 5 stojaków mieszczących 20 krzeseł każdy, typ Stockholm II, produkcji LectusProduktion lub równoważnych

Grafika ilustracyjna
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum Historii Żydów Polskich Polin informuję o umieszczeniu w bazie konkurencyjności poniższego postepowania na "Sprzedaż i dostarczenie 100 czarnych składanych krzeseł oraz 5 stojaków mieszczących 20 krzeseł każdy, typ Stockholm II, produkcji LectusProduktion lub równoważnych/ The sale and delivery of 100 Stockholm II black folding stools and 5 trolleys for 20 stools each, manufactured by LectusProduktion or equivalent". Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu.

Załączniki: