Ogłoszenie

PZP.271.19.2020_Badanie sprawozdania finansowego za lata 2019 i 2020

Grafika ilustracyjna
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Wiążąca treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się pod odnośnikiem: "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami"

Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu
  Pobierz plik 393.83 KB / PDF
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami
  Pobierz plik 1.31 MB / PDF
 • SIWZ z załącznikami_wersja dostępna
  Pobierz plik 244.69 KB / PDF
 • Załączniki w wersji edytowalnej
  Pobierz plik 93.38 KB / ZIP
 • Wyjaśnienie treści SIWZ
  Pobierz plik 34.31 KB / PDF
 • Wyjaśnienie treści SIWZ_wersja dostępna
  Pobierz plik 281.36 KB / PDF
 • Informacja z otwarcia ofert
  Pobierz plik 65.37 KB / PDF
 • Informacja z otwarcia ofert_wersja dostępna
  Pobierz plik 227.17 KB / PDF
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Pobierz plik 72.72 KB / PDF
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_wersja dostępna
  Pobierz plik 78.74 KB / PDF