Ogłoszenie
30.03.2020

Informacja o udzieleniu zamówienia na zapewnienie udziału orkiestry Sinfonia Varsovia

Wnętrze Muzeum POLIN - hol główny, obszar przy ścianie szklanej - ściana po lewej stronie zdjęcia
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu na dostawy i/lub usługi z zakresu działalności kulturalnej polegające na zapewnienie udziału orkiestry Sinfonia Varsovia podczas koncertu 15 września 2019.

Zamawiający

Muzeum Historii Żydów Polskich 
ul. Anielewicza 6 00-157 Warszawa
Tel. 22 47 10 100
www.polin.pl 

Podstawa prawna udzielenia zamówienia

Art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych dostawa i/lub usługa z zakresu działalności kulturalnej z kategorii: Wystawy, koncerty, konkursy, festiwale, widowiska, spektakle teatralne.

Przedmiot zamówienia

Nazwa postępowania: zapewnienie udziału orkiestry Sinfonia Varsovia podczas koncertu 15 września 2019.

Udzielenie zamówienia / Informacja o udzieleniu zamówienia

Zamówienia udzielono: Fundacji Sinfonia Varsovia, z siedzibą przy ul. Grochowskiej 272, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców oraz Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000040968, posiadającej NIP: 5262504626

Załączniki:
  • Informacja o udzieleniu zamówienia - skan [PDF]
    Pobierz plik 212.34 KB / PDF