Ogłoszenie
30.03.2020

Informacja o udzieleniu zamówienia na zapewnienie udziału artystów w tym wykonanie utworów podczas koncertu oraz udzielnie licencji wyłącznej na korzystanie z praw do artystycznego wykonania koncertu

Wnętrze Muzeum POLIN - hol główny, obszar przy ścianie szklanej - ściana po lewej stronie zdjęcia
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu na dostawy i/lub usługi z zakresu działalności kulturalnej polegające na zapewnienie udziału artystów w tym wykonanie utworów podczas koncertu oraz udzielnie licencji wyłącznej na korzystanie z praw do artystycznego wykonania koncertu.

Zamawiający

Muzeum Historii Żydów Polskich 
ul. Anielewicza 6 00-157 Warszawa
Tel. 22 47 10 100 
www.polin.pl 

Podstawa prawna udzielenia zamówienia

Art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych dostawa i/lub usługa z zakresu działalności kulturalnej z kategorii: Wystawy, koncerty, konkursy, festiwale, widowiska, spektakle teatralne.

Przedmiot zamówienia

Nazwa postępowania: Zapewnienie udziału artystów w tym wykonanie utworów podczas koncertu oraz udzielnie licencji wyłącznej na korzystanie z praw do artystycznego wykonania koncertu przez następujących wykonawców: Yoav Talmi (dyrygent), Lara St. John (solistka, skrzypce), COULOIR (Ariel Barnes – wiolonczela; Heidi Krutzen – harfa)

Udzielenie zamówienia / Informacja o udzieleniu zamówienia

Zamówienia udzielono: 
Judson Management Group, Inc. 
z siedzibą przy 145 East 57th Street, 5th Floor, New York, NY 10022

International Arts Initiatives 
z siedzibą przy 304-2131 West 3rd Ave, Vancouver BC, V6K 1L3, Canada., 

Panu Yoavowi Talmiemu, 
działającemu osobiście

Załączniki:
  • Informacja o udzielonym zamówieniu - skan [PDF]
    Pobierz plik 213.5 KB / PDF