Ogłoszenie
24.03.2020

Informacja o udzieleniu dodatkowego zamówienia na dostawy i/lub usługi przewodnickie

Wnętrze Muzeum POLIN - hol główny, obszar przy ścianie szklanej - ściana po lewej stronie zdjęcia
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Informujemy, że Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN udzieliło zamówienia na dostawy i/lub usługi z zakresu działalności kulturalnej.

Zamówienia udzielono  przewodnikom:

  1. Agnieszka Popławska
  2. Maria Puternicka
  3. Marzena Molenda
  4. Tatiana Kazak 
  5. Ewa Bratosiewicz
  6. Grądzki Jan
  7. Joanna Wójcik

Przedmiotem dodatkowego zamówienia jest: świadczenie usługi edukacyjnego oprowadzania po wystawie stałej i wystawie czasowej w roku 2020. 

Podstawa udzielenia zamówienia: Art. 4 pkt 8b ustawy Prawo zamówień publicznych dostawa i/lub usługa z zakresu działalności kulturalnej z kategorii: Przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej.