Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi edukacyjnego oprowadzania po wystawie stałej i wystawie czasowej

zdjęcie ilustracyjne = okno
Fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Informujemy, że Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN ogłasza zamówienie na dostawy i/lub usługi z zakresu działalności kulturalnej, polegające na  świadczeniu usługi edukacyjnego oprowadzania grup, prowadzenia warsztatów oraz innych form zajęć edukacyjnych po wystawie stałej, wystawach czasowych w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz w przestrzeni miejskiej.

Zamówienie obejmuje świadczenie usługi oprowadzania grup, prowadzenia warsztatów oraz innych form zajęć edukacyjnych po wystawie stałej, wystawach czasowych w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz w przestrzeni miejskiej w okresie od  1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Czynności realizowane będą formie dyżurów: oprowadzania, warsztatów i innych form zajęć edukacyjnych. 

Zamawiający może przeznaczyć na wykonanie przedmiotu zamówienia kwoty nie wyższe niż:

 1. 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt  złotych)  brutto za pojedynczą grupę w j. obcym (dyżur 2 godziny)
 2. 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia  złotych) brutto za pojedynczą grupę w j. polskim (dyżur 2 godziny)

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez Wykonawcę ważnego Certyfikatu Przewodnika po wystawie stałej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN planuje udzielić zamówienia nie więcej niż 133 osobom, które spełnią kryteria udziału w postępowaniu oraz zaoferują najlepszą cenę. Zamawiający informuje, że każdy z wykonawców będzie brał udział w ewaluacji przewodnickiej. Kryterium oceny oferty jest w 100% cena.

Miejsce składania ofert

Oferty składane mogą być:

 • - drogą poczty elektronicznej na adres: : [email protected]
 • - pisemnie (osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego) w siedzibie Zamawiającego: ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa, sekretariat II piętro - godziny pracy sekretariatu Zamawiającego: od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 14:00.

Termin składania ofert: 5.02.2020

Podstawa prawna udzielenia zamówienia: Art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych dostawa / usługa z zakresu działalności kulturalnej z kategorii: Przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej.

Załączniki: 
Formularz ofertowy dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub osoby prawnej
Formularz ofertowy dla osoby fizycznej
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY_ZAPYTANIE OFERTOWE_KULTURA
RODO  
Skan - ogłoszenie o udzielanym zamówieniu- zatrudnienie przewodników w 2020 r.

Załączniki:
 • 2020- ogłoszenie o udzielanym dodatkowym zamówieniu- zatrudnienie przewodników w 2020 r dostępne.pdf
  Pobierz plik 142.45 KB / PDF
 • ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na dostawy i lubusługi z zakresu działalności kulturalnej-SKAN.pdf
  Pobierz plik 93.01 KB / PDF
 • Formularz ofertowy dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub osoby prawnej_dodatkowe zapytanie.docx
  Pobierz plik 16.13 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Formularz ofertowy dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub osoby prawnej_dodatkowe zapytanie_dostępne.pdf
  Pobierz plik 187.37 KB / PDF
 • Formularz ofertowy dla osoby fizycznej_dodatkowe zapytanie dostępna.pdf
  Pobierz plik 186.82 KB / PDF
 • Formularz ofertowy dla osoby fizycznej_dodatkowe zapytanie.docx
  Pobierz plik 15.45 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • IPU_usługi edukacyjne_dodatkowe zapytanie.docx
  Pobierz plik 25.62 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • RODO - załącznik do ogłoszenia_2 dostępne.pdf
  Pobierz plik 181.99 KB / PDF
 • RODO - załącznik do ogłoszenia_2.docx
  Pobierz plik 13.96 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • IPU_usługi edukacyjne_dodatkowe zapytanie dostępne_0.pdf
  Pobierz plik 283.75 KB / PDF