Ogłoszenie

Oferta pracy: Starszy/a Specjalista/ka ds. Digitalizacji i Udostępniania Zbiorów

zdjęcie ilustracyjne
Fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN poszukuje do zespołu osoby na stanowisko:

Starszy/a Specjalista/ka ds. Digitalizacji i Udostępniania Zbiorów


Miejsce pracy: Warszawa

Nr referencyjny: DZB/SDZ

Opis stanowiska Starszy/a Specjalista/ka ds. Digitalizacji i Udostępniania Zbiorów

Podstawowe obowiązki:

 1. koordynacja prac związanych z digitalizacją zbiorów w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe 2, zadania „Zbiory na kółkach” i „Prowadzenie portalu Centralna Baza Judaików”, w szczególności:
 • organizacja i koordynacja digitalizacji zbiorów (w tym m.in.: ustalanie listy zbiorów, ich przygotowywanie i transport, zawieranie umów ze stosownymi podwykonawcami na usługi digitalizacji);
 • kontrola stosowania parametrów digitalizacji zbiorów muzealnych oraz kontrola jakości zasobu cyfrowego i jego katalogowanie;
 • nadzór i realizacja katalogowania wizerunków zbiorów w systemie do zarządzania wizerunkami cyfrowymi zbiorów;
 • kontrola przestrzegania ustalonych procedur związanych z digitalizacją zbiorów, ich ewentualna aktualizacja i wdrażanie;
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi, prowadzenie rozmów i reprezentowanie Muzeum na zewnątrz w zakresie realizacji zadań związanych digitalizacją zbiorów;
 • przygotowywanie rozliczeń i sprawozdań (cząstkowych i rocznych) na potrzeby Muzeum;
 1. koordynacja merytoryczna zadania „Zbiory na kółkach”:
 • wyłonienie, w porozumieniu z zespołem, partnerów projektu (muzeów regionalnych lub innych instytucji kultury gromadzących judaika i/lub prywatnych kolekcjonerów);
 • koordynacja i nadzór digitalizacji zbiorów partnerskich instytucji przy Centralnej Bazie Judaików, w tym nadzór nad przestrzeganiem parametrów digitalizacji;
 • monitorowanie i kontrola wpisywania do Centralnej Bazy Judaików rekordów dotyczących kolekcji partnerów i zbiorów Muzeum;
 • przekazywanie na bieżąco informacji o postępach procesu opracowania i digitalizacji zbiorów oraz kontrola ich terminowości;
 1. koordynacja merytoryczna zadania „Rozwoju portalu Centralna Baza Judaików i współpraca z darczyńcami”, w tym m.in.:
 • uporządkowanie i podniesienie merytorycznego poziomu bazy;
 • pozyskiwanie i umieszczenie na stronie Centralnej Bazy Judaików audiodeskrypcji obiektów z kolekcji POLIN, umieszczenie istniejących materiałów filmowych;
 • usprawnienie bazy danych i mechanizmów działania portalu.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • min. 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami z zakresu działalności kulturalnej;
 • znajomość zasad digitalizacji zbiorów muzealnych opracowanych przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2;
 • znajomość ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego;
 • znajomość procedur dotyczących przenoszenia zbiorów muzealnych;
 • bardzo dobra znajomość programów MS Office (Word, Excel);
 • odpowiedzialność i samodzielność w działaniu;
 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • dokładność, terminowość i proaktywność w działaniu;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • kreatywność w szukaniu dróg do osiągnięcia zamierzonego celu.

Mile widziane:

 • znajomość oprogramowania do zarządzania zbiorami lub standardu zarządzania kolekcją muzealną SPECTRUM min. v.4.0;
 • doświadczenie w kierowaniu projektami z zakresu projektowania i wdrażania aplikacji lub stron www w oparciu o user experience design.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu;
 • pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole;
 • możliwość rozwoju zawodowego.

 

CV prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@polin.pl do dnia 03.02.2020. W tytule wiadomości proszę podać nr referencyjny ogłoszenia: DZB/SDZ. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi na podstawie przesłanych aplikacji kandydatkami/kandydatami.

Prosimy o umieszczenie w zgłoszeniach klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO".